Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle

Kadra naukowo-dydaktyczna

Obecnie Katedra zatrudnia dziewięcioro pracowników naukowo-dydaktycznych: profesora doktora habilitowanego Jerzego Kornasia, profesora nadzwyczajnego UEK doktora habilitowanego Roberta Jakimowicza, adiunkta w stopniu doktora habilitowanego – Joannę Dzwończyk oraz adiunktów w stopniu doktora – Agnieszkę Latosińską, Dominikę Karwoth-Zielińską, Karolinę Kotulewicz, Łukasza Danela, Rafała Lisiakiewicza oraz Martę Kijak-Bloch (aktualnie na urlopie bezpłatnym). Obsługę administracyjną Katedry prowadzi mgr Agata Marcisz.

Pracownicy KNPZainteresowania naukowo-badawcze poszczególnych pracowników są bardzo zróżnicowane. Prowadzą oni badania nad wieloma zagadnieniami z pogranicza takich dyscyplin naukowych jak politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia czy ekonomia. Jako przykład wskazać można choćby badania Jerzego Kornasia nad polskimi elitami władzy  w okresie międzywojennym oraz polską myślą polityczną XX i XXI wieku,  Roberta Jakimowicza  w obszarze stosunków politycznych w Azji Wschodniej, Joanny Dzwończyk nad populizmem i społeczeństwem obywatelskim, Marty Kijak-Bloch nad samorządem terytorialnym, Agnieszki Latosińskiej nad włoską myślą polityczną, Dominiki Karwoth-Zielińskiej nad bezpieczeństwem międzynarodowym, Karoliny Kotulewicz nad systemami politycznymi krajów byłego ZSRR, Rafała Lisiakiewicza nad Rosją oraz Łukasza Danela nad brytyjskim parlamentaryzmem.

Pracownicy uczestniczą w licznych konferencjach naukowych – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, zaś ich publikacje ukazują się w wielu opracowaniach pokonferencyjnych, pracach zbiorowych, czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach. Trwałym odzwierciedleniem zainteresowań badawczych poszczególnych pracowników Katedry były publikacje zamieszczane na łamach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych”, ukazujących się systematycznie od 1973 roku.