Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow

Usytuowanie w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego

Katedra Nauk Politycznych jest jedną z 18 Katedr funkcjonujących w ramach Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wydział ten prowadzi studia na 6 kierunkach oraz kilkunastu specjalnościach. Odbywają się one zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym na stopniu pierwszym (licencjackie), drugim (magisterskie) oraz trzecim (doktoranckie). Programy nauczania są kompatybilne ze standardami edukacyjnymi wielu europejskich uczelni, dzięki czemu studenci mają możliwość odbycia części studiów poza granicami Polski.

Także i badania naukowe prowadzone na Wydziale są bardzo zróżnicowane i obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych, nauk społecznych oraz nauk o zarządzaniu.

Wszystko to realizowane jest przez szeroką i wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną, którą aktualnie stanowi 35 samodzielnych pracowników naukowych, 80 adiunktów oraz 15 asystentów.

Aktualne władze Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych:

Dziekan:

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej

Prodziekani:

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska

Prof. UEK dr hab.Karolina Klecha-Tylec

Dr hab. Wojciech Giza