Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa

Usytuowanie w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego

Katedra Nauk Politycznych jest jedną z 23 Katedr funkcjonujących w ramach Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wydział ten prowadzi studia na 6 kierunkach oraz 17 specjalnościach. Odbywają się one zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym na stopniu pierwszym (licencjackie), drugim (magisterskie) oraz trzecim (doktoranckie). Programy nauczania są kompatybilne ze standardami edukacyjnymi wielu europejskich uczelni, dzięki czemu studenci mają możliwość odbycia części studiów poza granicami Polski.

Także i badania naukowe prowadzone na Wydziale są bardzo zróżnicowane i obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych, nauk społecznych oraz nauk o zarządzaniu.

Wszystko to realizowane jest przez szeroką i wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną, którą aktualnie stanowi 41 samodzielnych pracowników naukowych, 88 adiunktów oraz 45 asystentów.

Aktualne władze Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych:

Dziekan:

Prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński

Prodziekani:

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński

Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak