W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec

Badania statutowe

 1. Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Część I. Idea ustrojowa IV RP a rzeczywistość – wybrane problemy.

  Okres realizacji: 2007 r. Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Kornaś.

 2. Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku. Część II. Ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku.

  Okres realizacji: 2008 r. Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Kornaś.

 3. Transformacja polskiego systemu politycznego.

  Okres realizacji: 2009 r. Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Kornaś.

 4. Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku. Paradygmaty a funkcjonowanie systemu politycznego.

  Okres realizacji: 2010 r. Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Kornaś.