Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow

Badania statutowe

 1. Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Część I. Idea ustrojowa IV RP a rzeczywistość – wybrane problemy.

  Okres realizacji: 2007 r. Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Kornaś.

 2. Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku. Część II. Ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku.

  Okres realizacji: 2008 r. Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Kornaś.

 3. Transformacja polskiego systemu politycznego.

  Okres realizacji: 2009 r. Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Kornaś.

 4. Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku. Paradygmaty a funkcjonowanie systemu politycznego.

  Okres realizacji: 2010 r. Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Kornaś.