Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow

Stosunki międzynarodowe

Jednostka prowadząca:

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 

Charakterystyka kierunku:

Stosunki Międzynarodowe to nie tylko relacje zachodzące między aktorami gry międzynarodowej jakimi są państwa, narody, instytucje, korporacje wielonarodowe i organizacje międzynarodowe - rządowe i pozarządowe. To również problemy zarówno o skali globalnej, jak i regionalnej - proliferacja broni masowej zagłady, kwestia wyżywienia ludzkości i kurczących się zasobów surowcowych w tym energetycznych, zagrożenia środowiska naturalnego, walka z nowymi chorobami, ochrona prawa człowieka. Stosunki Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania.

Absolwenci po ukończeniu naszych studiów otrzymują dyplom ekonomisty.

 

Specjalności prowadzone przez Katedrę Nauk Politycznych: