Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec

Polska transformacja – oczekiwania i rzeczywistość

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kraków - Niepołomice, 26 – 27 maja 2010 roku


            Konferencja została zorganizowanej z okazji 40-lecia istnienia Katedry Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jubileusz ten zbiegł się z rocznicą 20-lecia rozpoczęcia przemian ustrojowych w Polsce, co dało znakomity asumpt do naukowej refleksji nad osiągnięciami i niepowodzeniami tego procesu w Rzeczpospolitej Polskiej.

            Celem konferencji było możliwie szerokie spojrzenie na przyczyny, przebieg i skutki transformacji ustrojowej w Polsce. Zaprezentowane w wystąpieniach refleksje, wyniki analiz teoretycznych i empirycznych umożliwiły dyskusję, która pozwoliła nie tylko na ocenę zmian, które dokonały się w Polsce po 1989 roku, ale również na zarysowanie kierunków, w jakich zmierzać miał nasz kraj w kolejnych latach.

Zagadnienia na jakich skupiali się prelegenci to:

 • przesłanki i przebieg transformacji ustrojowej w Polsce
 • skutki społeczno-ekonomiczne przemian ustrojowych
 • polska myśl polityczna okresu transformacji
 • dylematy polskiej konstytucji
 • paradygmaty demokratyzacji
 • drogi i bezdroża polskiej demokracji u progu XXI wieku
 • polska transformacja na tle porównawczym
 • przesłanki bezpieczeństwa międzynarodowego Polski
 • kształtowanie się i przyszłość polskiego systemu politycznego
 • miejsce Polski w zglobalizowanym świecie

Rada Naukowa:

 1. Prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski (UWr)
 2. Prof. dr hab. Roman Bäcker (UMK)
 3. Prof. dr Andrea Ciampani (LUMSA – Rzym)
 4. Prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer (KSW)
 5. Dr Joanna Dzwończyk – sekretarz
 6. Prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner
 7. Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz
 8. Prof. UEK dr hab. Jerzy Kornaś – Przewodniczący
 9. Prof. zw. dr hab. Michał Śliwa (UP)