Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec

Dr Rafał Lisiakiewicz

Notka biograficzna

rafa lisiakiewicz

Politolog, specjalność stosunki międzynarodowe, pracownik Katedry Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent historii i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz kulturoznawstwa międzynarodowego w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską Polityka Rosji wobec Polski w okresie prezydentury Władimira Putina (2000-2008) obronił w 2010 r.

Specjalizuje się w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Współpracuje z ośrodkami naukowymi i pozarządowymi z Polski, Rosji i innych krajów. Stara się łączyć wiedzę o procesach międzynarodowych z praktyką gospodarczą, czego owocem były organizowane przez niego Akademie Biznesowe Rynków Wschodnich czy konferencje oraz seminaria poświęcone współpracy z obszarem WNP

Kontakt

Pawilon B, pokój 470

Tel.: (012) 293-75-37

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • stosunki polsko-rosyjskie
 • polityka zagraniczna i system polityczny Federacji Rosyjskiej
 • relacje rosyjsko-unijne
 • polityka zagraniczna RP
 • sytuacja na obszarze postradzieckim
 • energetyka
 • elity polityczne i gospodarcze Federacji Rosyjskiej
 • relacje państwo-gospodarka w Federacji Rosyjskiej
 • aktywność międzynarodowa Chin i Indii

Publikacje

Monografie:

 1. Polityka Rosji wobec Polski za prezydentury Władimira Putina (2000-2008), Toruń 2011, ss. 383.

Artykuły naukowe:

 1. Polski marsz do NATO a stanowisko Rosji, [w:] Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy [CD-ROM], red. A. Molenda, Kraków 2011, s. 87-104.
 2. Znaczenie Polski w polityce europejskiej Rosji po rozpadzie ZSRR - perspektywa rosyjska, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 3: Kontekst międzynarodowy, pod red. Joachima Dieca, Kraków 2011, s. 391-409.
 3. Polska i Rosja – dialog i rywalizacja z ociepleniem oraz prezydencją w tle [online], „Libertè”, nr 28 (2011), http://www.liberte.pl/component/content/article/1882.html?ed=1
 4. Dlaczego tak trudno „być” z Rosją, „Gazeta sympozjalna”, nr 17 (2011).
 5. Rosja Putina, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, 2009, Nr 1 (24), s. 180-193.
 6. Zbliżenie NATO - Rosja. Bez zmian w kwestiach zasadniczych, [online], Portal Spraw Zagranicznych, 28.02.2009, http://www.psz.pl/tekst-17908/Zblizenie-NATO-Rosja-Bez-zmian-w-kwestiach-zasadniczych
 7. Spec-służby, afery kremlowskie, a dojście Putina do władzy [online], Portal Spraw Zagranicznych, 12.02.2009, http://www.psz.pl/tekst-17356/Rafal-Lisiakiewicz-Specsluzby-afery-kremlowskie-a-dojscie-Putina-do-wladzy
 8. Kampania prezydencka Putina w 2000 r. - wstęp do „sterowanej” demokracji [online], Portal Spraw Zagranicznych, 8.02.2009, http://www.psz.pl/tekst-17154/Rafal-Lisiakiewicz-Kampania-prezydencka-Putina-w-2000-r-wstep-do-sterowanej-demokracji
 9. Wybory do Dumy w 1999 r. i „przekazanie” władzy Putinowi – probierz putinizmu [online], Portal Spraw Zagranicznych, 28.01.2009,  http://www.psz.pl/tekst-16684/Rafal-Lisiakiewicz-Wybory-do-Dumy-1999-r-i-przekazanie-wladzy-Putinowi-probierz-putinizmu
 10. Kwestia zmiany władzy w Rosji w roku 2008 [online], Instytut Integracji Europejskiej, 04.2008, http://ik.org.pl/publikacja/nr/836/Kwestia-wybor%C3%B3w-prezydenckich-w-Rosji-w-2008-r.
 11. Gazociąg Północny i jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski – reakcje prasy polskiej i rosyjskiej na podpisanie umowy o jego budowie [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa T 2, pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzyńskiej, Szczecin 2007, s. 2005-219.
 12. Władimir Putin – droga do władzy [w:] Przywództwo polityczne, pod red. A.K. Piaseckiego, Kraków 2006, s. 247-263.
 13. Współpracy gospodarcza Obwodu Kaliningradzkiego z krajami Unii Europejskiej na przykładzie Polski, Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, tom 2 (2007), Kraków 2007, s. 57-70.
 14. Smroków – historia wsi [online], portal Nasze Okolice, http://www.naszeokolice.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90
 15. Czy się nie udało?, „Libertè” 2.12.2012, http://liberte.pl/czy-sie-nie-udalo/
 16. Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wobec Zachodu w nowym wydaniu w okresie prezydentury D. Miedwiediewa - zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Problemy społeczne, polityczne i prawne, nr 882, 2012 r.
 17. Dylemat Rosji w polskiej polityce zagranicznej. Federacja Rosyjska w programach politycznych polskich partii, przykład PO i PiS, [w:] Dylematy polskiej demokracji, pod red. Łukasza Danela i Jerzego Kornasia, Kraków 2012, s. 509-532.
 18. Miejsce Polski w polityce zagranicznej Rosji za prezydentury Putina (2000-2008), „Polityka Wschodnia” nr 1, 2012.
 19. Smroków – krótki zarys dziejów wsi do XIX w., folder „Okno na Smroków”, wydany na jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie, 2012, s. 23-26.
 20. Myśl polityczna Samoobrony RP, [w:] Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej, rozdział w badaniach statutowych 2011 r. Umowa nr 146/KNP/1/2011/s/625, ss.60
 21. Rosja a bezpieczeństwo energetyczne Polski [w:] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, t. 2, Kielce 2011, s. 83-91.
                                                 

Artykuły publicystyczne:

 1. Smoleńsk – narzędzie w rękach Kremla, [online], Portal Spraw Zagranicznych, 22.01.2011, http://www.psz.pl/tekst-36063/Rafal-Lisiakiewicz-Smolensk-narzedzie-w-rekacc-Kremla
 2. Rosyjska ofensywa po Smoleńsku [online], Portal Spraw Zagranicznych, 27.08.2010,  http://www.psz.pl/tekst-33228/Rosyjska-ofensywa-po-Smolensku
 3. Zapomniana tragedia, „Konspekt”, Nr 36, 2010.
 4. I Międzynarodowy Festiwal Studencki „Друзья, прекрасен наш союз!” – język rosyjski jako pomost do międzynarodowej wymiany poglądów, „Konspekt”, Nr 35, 2010.
 5. Rosyjski świat” w Krakowie [online], Wschodnia Perspektywa, marzec 2009, http://www.wschodniaperspektywa.pl/
 6. Smroków. Krótki zarys dziejów wsi, „Głos Słomnik”, czerwiec/lipiec 2005.
 7. Polska i Rosja – dialog i rywalizacja z ociepleniem oraz prezydencją w tle [online], „Libertè”, nr 28, http://www.liberte.pl/component/content/article/1882.html?ed=1
 8. Dlaczego tak trudno „być” z Rosją, Gazeta Sympozjalna”, nr 17.
 9. Trzeci kandydat do Kremla [online], Portal Spraw Zagranicznych, 30.06.2011, http://www.psz.pl/tekst-38472/Trzeci-kandydat-do-Kremla
 10. Krakowskie spotkanie ze Wschodem, „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 1 2011, s. 263-266.


W publikacji:

 1. The Place of NATO in Russian Security Policy in the 21st century.
 2. Российскя концепция европейского порядка в 21 веке и польская позиция. Элементы конфликта, Moskwa.
 3. Политические элиты Российской Федерации о политике по отношению к Польше в XXI веке. Очерк проблематики. 
 4. Zaplecze koncepcyjne rosyjskiej polityki zagranicznej w początku XXI w. – zarys problematyki badawczej.
 5. The clash of the Polish and Russian conceptions of the European security policy in the 21st century.
 6. Polityka bezpieczeństwa Rosji za prezydentury D. Miedwiediewa a interesy Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego”