Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair

Kadra naukowo-dydaktyczna

Obecnie Katedra zatrudnia dziewięcioro pracowników naukowo-dydaktycznych: profesora doktora habilitowanego Jerzego Kornasia, profesorów nadzwyczajnych UEK doktorów habilitowanych Roberta Jakimowicza i Joannę Dzwończyk oraz adiunktów w stopniu doktora – Agnieszkę Latosińską, Dominikę Karwoth-Zielińską, Karolinę Kotulewicz-Wisińską, Łukasza Danela,Rafała Lisiakiewicza oraz asystenta w stopniu magistra - Piotra Andrzeja Glogowskiego. Obsługę administracyjną Katedry prowadzi mgr Agata Marcisz.

Pracownicy KNPZainteresowania naukowo-badawcze poszczególnych pracowników są bardzo zróżnicowane. Prowadzą oni badania nad wieloma zagadnieniami z pogranicza takich dyscyplin naukowych jak politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia czy ekonomia. Jako przykład wskazać można choćby badania Jerzego Kornasia nad polskimi elitami władzy  w okresie międzywojennym oraz polską myślą polityczną XX i XXI wieku,  Roberta Jakimowicza  w obszarze stosunków politycznych w Azji Wschodniej, Joanny Dzwończyk nad populizmem i społeczeństwem obywatelskim, Agnieszki Latosińskiej nad włoską myślą polityczną, Dominiki Karwoth-Zielińskiej nad bezpieczeństwem międzynarodowym, Karoliny Kotulewicz-Wisińskiej nad systemami politycznymi krajów byłego ZSRR, Rafała Lisiakiewicza nad Rosją oraz Łukasza Danela nad brytyjskim parlamentaryzmem.

Pracownicy uczestniczą w licznych konferencjach naukowych – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, zaś ich publikacje ukazują się w wielu opracowaniach pokonferencyjnych, pracach zbiorowych, czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach. Trwałym odzwierciedleniem zainteresowań badawczych poszczególnych pracowników Katedry były publikacje zamieszczane na łamach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych”, ukazujących się systematycznie od 1973 roku.