Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung

Dr Łukasz Danel

Notka biograficzna

Lukasz_DanelDoktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwent kierunku ‘Stosunki Międzynarodowe’ na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, od IV 2005 roku asystent w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od X 2012 zatrudniony na stanowisku adiunkta; w latach 2004-2009 doradca polityczny Andrzeja Szejny – posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Polskiej Delegacji Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim.

Laureat plebiscytów "MENTORZY UEK 2011", "Mentorzy UEK 2012", "Mentorzy UEK 2013" oraz "MENTORZY UEK 2014" na najlepszych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Kontakt

Pawilon B, pokój 471

Tel.: (012) 293-56-04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • Parlamentaryzm brytyjski
 • Systemy polityczne państw europejskich
 • Systemy partyjne oraz wyborcze państw europejskich
 • Polski system partyjny po 1989 roku
 • Współczesna myśl polityczna
 • Europejskie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne
 • Polityczne aspekty stosunków międzynarodowych
 • Funkcjonowanie oraz struktura polityczna Unii Europejskiej

Publikacje

 1. Partia Europejskich Socjalistów, [w]: Kornaś J. (red.), Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 117-139.
 2. Traktat Konstytucyjny – co dalej z Unią Europejską?, [w]: Kornaś J. (red.), Nowoczesny Lewiatan. Studia nad współczesnym państwem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006, s. 229-244.
 3. Wizja integracji europejskiej w programach polskich partii politycznych w XXI wieku, [w]: Faryś J, Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. Tom II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 329-345
 4. Prawa mniejszości romskiej w świetle aktów prawa międzynarodowego i działalności niektórych organizacji międzynarodowych, [w:]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 779, Kraków 2008, s. 103-118.
 5. Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących – analiza programowa na szczeblu krajowym, [w]: Tomczak Ł. (red.), Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2008, s. 63-77.
 6. Znaczenie i pozycja państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle zmian przewidzianych Traktatem Lizbońskim, [w]: Kamińska K., Mrozowska S., Piwnicki G. (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 383-394.
 7. Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej, [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 803, Kraków 2009, s. 107-117.
 8. Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej – ewolucja programowa w latach 1991-2009, [w]: Tomczak Ł. (red.), Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 43-54.
 9. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w programach głównych partii nurtu liberalno-konserwatywnego, [w]: Tomczak Ł. (red.), Polskie ugrupowania liberalne, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 81-91.
 10. Nurt liberalno-konserwatywny w Polsce po 1989 roku na przykładzie Unii Polityki Realnej, [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 824, Kraków 2010, s. 69-81.
 11. Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej, [w]: Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 12: Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 43-54.
 12. Koalicja „Lewica i Demokraci” wobec „IV Rzeczpospolitej”, [w]: Kornaś J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 9: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 261-271.
 13. Polskie partie liberalne na przestrzeni ostatnich 20 lat – niewypełniona próżnia?, [w:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipinskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 101-118.
 14. Zmierzch instytucjonalny oraz uwiąd programowy i intelektualny polskiej lewicy AD 2010, [w:] Leszczyńska K, Olszewski E. (red.), Ruch socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 181-196.
 15. Danel Ł, Kornaś J. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, ss. 534.
 16. Wpływ nowych przepisów prawa wyborczego na wynik wyborów parlamentarnych 2011 r. [w:] Danel Ł., Kornaś J. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 257-272.
 17. Analiza rywalizacji w wyborach Prezydenta Krakowa, [w:] Tomczak Ł. (red.), Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych 2010, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2012, s. 47-62.
 18. 25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego – teoria i praktyka, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Problemy społeczne, polityczne i prawne, Nr 921, Kraków 2013, s. 35-53.
 19. Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ss. 275.
 20. Tryb wyboru Prezydenta RP – pytania o potrzebę zmian, [w:] Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 101-114.
 21. Danel Ł., Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 376.
 22. Lokalne referendum odwoławcze – rys historyczny i propozycje zmian, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 2 (926), Kraków 2014, s. 5-19.
 23. Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom II, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ss. 300.
 24. Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 7 (931), Kraków 2014, s. 5-20.