Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow

Dr Łukasz Danel

Notka biograficzna

Lukasz_DanelDoktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Wrocławski), adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Naukowej i Sekretarz Naukowy czasopisma "Krakowskie Studia Małopolskie", członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, opiekun Koła Naukowego „Homo Politicus”, Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.

W ramach swej pracy naukowo-dydaktycznej prowadził zajęcia na takich uczelniach jak: University of the West of Scotland, Uniwersytet Karola w Pradze, Abertay University (Dundee), University of Lisbon oraz Agricultural University of Athens.

Laureat licznych nagród Rektora UEK za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

W latach 2011-2017 laureat plebiscytu "MENTORZY UEK" na najlepszych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W plebiscycie z 2018 roku zdobywca nagrody głównej w kategorii "SUPER-MENTOR".

W 2016 roku odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

Kontakt

Pawilon B, pokój 471

Tel.: (012) 293-56-04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • Parlamentaryzm brytyjski
 • Systemy polityczne państw europejskich
 • Systemy partyjne oraz wyborcze państw europejskich
 • Polski system partyjny po 1989 roku
 • Współczesna myśl polityczna
 • Europejskie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne
 • Polityczne aspekty stosunków międzynarodowych
 • Funkcjonowanie oraz struktura polityczna Unii Europejskiej

Publikacje

Monografie:

 1. Danel Ł., Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 376.

Redakcja lub współredakcja naukowa:

 1. Danel Ł, Kornaś J. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, ss. 534.
 2. Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ss. 275.
 3. Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom II, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ss. 300.
 4. Kornaś J., Danel Ł., (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 222.
 5. Kornaś J., Danel Ł. (red), Demokracja współczesna – wymiar polski i międzynarodowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 519.

 Teksty w pracach zbiorowych:

 1. Partia Europejskich Socjalistów, [w:] Kornaś J. (red.), Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 117-139.
 2. Traktat Konstytucyjny – co dalej z Unią Europejską?, [w:] Kornaś J. (red.), Nowoczesny Lewiatan. Studia nad współczesnym państwem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006, s. 229-244.
 3. Wizja integracji europejskiej w programach polskich partii politycznych w XXI wieku, [w:] Faryś J, Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. Tom II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 329-345.
 4. Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących – analiza programowa na szczeblu krajowym, [w:] Tomczak Ł. (red.), Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2008, s. 63-77.
 5. Znaczenie i pozycja państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle zmian przewidzianych Traktatem Lizbońskim, [w:] Kamińska K., Mrozowska S., Piwnicki G. (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 383-394.
 6. Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej – ewolucja programowa w latach 1991-2009, [w:] Tomczak Ł. (red.), Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 43-54.
 7. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w programach głównych partii nurtu liberalno-konserwatywnego, [w:] Tomczak Ł. (red.), Polskie ugrupowania liberalne, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 81-91.
 8. Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej, [w:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 12: Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 43-54.
 9. Koalicja „Lewica i Demokraci” wobec „IV Rzeczpospolitej”, [w:] Kornaś J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 9: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 261-271.
 10. Polskie partie liberalne na przestrzeni ostatnich 20 lat – niewypełniona próżnia? [w:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 101-118.
 11. Zmierzch instytucjonalny oraz uwiąd programowy i intelektualny polskiej lewicy AD 2010 [w:] Leszczyńska K., Olszewski E. (red.), Ruch socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 181-196.
 12. Wpływ nowych przepisów prawa wyborczego na wynik wyborów parlamentarnych 2011 r. [w:] Danel Ł., Kornaś J. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 257-272.
 13. Wybory na Prezydenta Miasta Krakowa, [w:] Tomczak Ł. (red.), Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2012, s. 47-62.
 14. Tryb wyboru Prezydenta RP – pytania o potrzebę zmian, [w:] Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 101-114.
 15. Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (współautorstwo z: J. Kwaśny i A. Żur), [w:] P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 224-231.
 16. System partyjny RP – ewolucja i stan obecny, [w:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 74-98.
 17. Political and Economic Determinants of Social Policy Evolution in Poland after 1989, [w:] J.M. Saiz-Alvarez (ed.), Handbook of Research on Social Entrepreneurship and Solidarity Economics, IGI Global, Hershey 2016, s. 525-538.
 18. Nurt liberalno-konserwatywny, [w:] Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 101-163.
 19. Demokracja brytyjska w obliczu Brexitu i ewentualnej dekompozycji Zjednoczonego Królestwa, [w:] Kornaś J., Danel Ł. (red), Demokracja współczesna – wymiar polski i międzynarodowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 401-420.

 Artykuły:

 1. Prawa mniejszości romskiej w świetle aktów prawa międzynarodowego i działalności niektórych organizacji międzynarodowych, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 779, Kraków 2008, s. 103-118.
 2. Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 803, Kraków 2009, s. 107-117.
 3. Nurt liberalno-konserwatywny w Polsce po 1989 roku na przykładzie Unii Polityki Realnej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 824, Kraków 2010, s. 69-81.
 4. 25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego – teoria i praktyka, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Problemy społeczne, polityczne i prawne, Nr 921, Kraków 2013, s. 35-53.
 5. Lokalne referendum odwoławcze – rys historyczny i propozycje zmian, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 2 (926), Kraków 2014, s. 5-19.
 6. Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 7 (931), Kraków 2014, s. 5-20.