Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte

Dr Łukasz Danel

Notka biograficzna

Lukasz_DanelDoktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwent kierunku ‘Stosunki Międzynarodowe’ na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, od IV 2005 roku asystent w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od X 2012 zatrudniony na stanowisku adiunkta; w latach 2004-2009 doradca polityczny Andrzeja Szejny – posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Polskiej Delegacji Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim.

Laureat plebiscytów "MENTORZY UEK 2011", "Mentorzy UEK 2012", "Mentorzy UEK 2013" oraz "MENTORZY UEK 2014" na najlepszych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Kontakt

Pawilon B, pokój 471

Tel.: (012) 293-56-04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • Parlamentaryzm brytyjski
 • Systemy polityczne państw europejskich
 • Systemy partyjne oraz wyborcze państw europejskich
 • Polski system partyjny po 1989 roku
 • Współczesna myśl polityczna
 • Europejskie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne
 • Polityczne aspekty stosunków międzynarodowych
 • Funkcjonowanie oraz struktura polityczna Unii Europejskiej

Publikacje

 1. Partia Europejskich Socjalistów, [w]: Kornaś J. (red.), Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 117-139.
 2. Traktat Konstytucyjny – co dalej z Unią Europejską?, [w]: Kornaś J. (red.), Nowoczesny Lewiatan. Studia nad współczesnym państwem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006, s. 229-244.
 3. Wizja integracji europejskiej w programach polskich partii politycznych w XXI wieku, [w]: Faryś J, Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. Tom II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 329-345
 4. Prawa mniejszości romskiej w świetle aktów prawa międzynarodowego i działalności niektórych organizacji międzynarodowych, [w:]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 779, Kraków 2008, s. 103-118.
 5. Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących – analiza programowa na szczeblu krajowym, [w]: Tomczak Ł. (red.), Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2008, s. 63-77.
 6. Znaczenie i pozycja państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle zmian przewidzianych Traktatem Lizbońskim, [w]: Kamińska K., Mrozowska S., Piwnicki G. (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 383-394.
 7. Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej, [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 803, Kraków 2009, s. 107-117.
 8. Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej – ewolucja programowa w latach 1991-2009, [w]: Tomczak Ł. (red.), Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 43-54.
 9. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w programach głównych partii nurtu liberalno-konserwatywnego, [w]: Tomczak Ł. (red.), Polskie ugrupowania liberalne, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 81-91.
 10. Nurt liberalno-konserwatywny w Polsce po 1989 roku na przykładzie Unii Polityki Realnej, [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 824, Kraków 2010, s. 69-81.
 11. Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej, [w]: Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 12: Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 43-54.
 12. Koalicja „Lewica i Demokraci” wobec „IV Rzeczpospolitej”, [w]: Kornaś J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 9: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 261-271.
 13. Polskie partie liberalne na przestrzeni ostatnich 20 lat – niewypełniona próżnia?, [w:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipinskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 101-118.
 14. Zmierzch instytucjonalny oraz uwiąd programowy i intelektualny polskiej lewicy AD 2010, [w:] Leszczyńska K, Olszewski E. (red.), Ruch socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 181-196.
 15. Danel Ł, Kornaś J. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, ss. 534.
 16. Wpływ nowych przepisów prawa wyborczego na wynik wyborów parlamentarnych 2011 r. [w:] Danel Ł., Kornaś J. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 257-272.
 17. Analiza rywalizacji w wyborach Prezydenta Krakowa, [w:] Tomczak Ł. (red.), Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych 2010, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2012, s. 47-62.
 18. 25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego – teoria i praktyka, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Problemy społeczne, polityczne i prawne, Nr 921, Kraków 2013, s. 35-53.
 19. Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ss. 275.
 20. Tryb wyboru Prezydenta RP – pytania o potrzebę zmian, [w:] Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 101-114.
 21. Danel Ł., Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 376.
 22. Lokalne referendum odwoławcze – rys historyczny i propozycje zmian, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 2 (926), Kraków 2014, s. 5-19.
 23. Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom II, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ss. 300.
 24. Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 7 (931), Kraków 2014, s. 5-20.