Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango

Dr Łukasz Danel

Notka biograficzna

Lukasz_DanelDoktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Wrocławski), adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Naukowej i Sekretarz Naukowy czasopisma "Krakowskie Studia Małopolskie", członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, opiekun Koła Naukowego „Homo Politicus”, Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.

Certyfikowany tutor akademicki oraz współzałożyciel Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE) – elitarnego programu edukacyjnego opartego na metodzie tutoringu.

W ramach swej pracy naukowo-dydaktycznej prowadził zajęcia na takich uczelniach jak: University of the West of Scotland, Uniwersytet Karola w Pradze, Abertay University (Dundee), University of Lisbon, Agricultural University of Athens oraz Universita di Roma LUMSA.

Laureat licznych nagród Rektora UEK za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

W latach 2011-2018 laureat plebiscytu "MENTORZY UEK" na najlepszych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W plebiscycie z 2018 roku zdobywca nagrody głównej w kategorii "SUPER-MENTOR".

W 2016 roku odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

Kontakt

Pawilon B, pokój 461

Tel.: (012) 293-53-09

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • Parlamentaryzm brytyjski
 • Systemy polityczne państw europejskich
 • Systemy partyjne oraz wyborcze państw europejskich
 • Polski system partyjny po 1989 roku
 • Współczesna myśl polityczna
 • Europejskie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne
 • Polityczne aspekty stosunków międzynarodowych
 • Funkcjonowanie oraz struktura polityczna Unii Europejskiej

Publikacje

Monografie:

 1. Danel Ł., Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 376.

Redakcja lub współredakcja naukowa:

 1. Danel Ł, Kornaś J. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, ss. 534.
 2. Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ss. 275.
 3. Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom II, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ss. 300.
 4. Kornaś J., Danel Ł., (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 222.
 5. Kornaś J., Danel Ł. (red), Demokracja współczesna – wymiar polski i międzynarodowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 519.

 Teksty w pracach zbiorowych:

 1. Partia Europejskich Socjalistów, [w:] Kornaś J. (red.), Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 117-139.
 2. Traktat Konstytucyjny – co dalej z Unią Europejską?, [w:] Kornaś J. (red.), Nowoczesny Lewiatan. Studia nad współczesnym państwem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006, s. 229-244.
 3. Wizja integracji europejskiej w programach polskich partii politycznych w XXI wieku, [w:] Faryś J, Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. Tom II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 329-345.
 4. Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących – analiza programowa na szczeblu krajowym, [w:] Tomczak Ł. (red.), Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2008, s. 63-77.
 5. Znaczenie i pozycja państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle zmian przewidzianych Traktatem Lizbońskim, [w:] Kamińska K., Mrozowska S., Piwnicki G. (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 383-394.
 6. Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej – ewolucja programowa w latach 1991-2009, [w:] Tomczak Ł. (red.), Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 43-54.
 7. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w programach głównych partii nurtu liberalno-konserwatywnego, [w:] Tomczak Ł. (red.), Polskie ugrupowania liberalne, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 81-91.
 8. Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej, [w:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 12: Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 43-54.
 9. Koalicja „Lewica i Demokraci” wobec „IV Rzeczpospolitej”, [w:] Kornaś J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 9: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 261-271.
 10. Polskie partie liberalne na przestrzeni ostatnich 20 lat – niewypełniona próżnia? [w:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 101-118.
 11. Zmierzch instytucjonalny oraz uwiąd programowy i intelektualny polskiej lewicy AD 2010 [w:] Leszczyńska K., Olszewski E. (red.), Ruch socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 181-196.
 12. Wpływ nowych przepisów prawa wyborczego na wynik wyborów parlamentarnych 2011 r. [w:] Danel Ł., Kornaś J. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 257-272.
 13. Wybory na Prezydenta Miasta Krakowa, [w:] Tomczak Ł. (red.), Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2012, s. 47-62.
 14. Tryb wyboru Prezydenta RP – pytania o potrzebę zmian, [w:] Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 101-114.
 15. Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (współautorstwo z: J. Kwaśny i A. Żur), [w:] P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 224-231.
 16. System partyjny RP – ewolucja i stan obecny, [w:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 74-98.
 17. Political and Economic Determinants of Social Policy Evolution in Poland after 1989, [w:] J.M. Saiz-Alvarez (ed.), Handbook of Research on Social Entrepreneurship and Solidarity Economics, IGI Global, Hershey 2016, s. 525-538.
 18. Nurt liberalno-konserwatywny, [w:] Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 101-163.
 19. Demokracja brytyjska w obliczu Brexitu i ewentualnej dekompozycji Zjednoczonego Królestwa, [w:] Kornaś J., Danel Ł. (red), Demokracja współczesna – wymiar polski i międzynarodowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 401-420.
 20. System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej, [w:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.) Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 129-160.
 21. Referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz jego polityczne i konstytucyjne implikacje, [w:] Tomaszyk M.J. (red.), Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, s. 143-154.
 22. Potencjalne zmiany w brytyjskim systemie partyjnym jako efekt uboczny referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, [w:] Kamińska-Korolczuk K., Mielewczyk M., Ożarowski R. (red.), Wybrane systemy polityczne i partyjne : wyzwania i prognozy, Wydawnictwo Athenae Gedanense, Gdańsk 2018, s. 11-26.
 23. Wpływ przedterminowych wyborów do Izby Gmin na pozycję negocjacyjną brytyjskiego rządu w rozmowach z Unią Europejską, [w:], Czapiewski T., Smolaga M. (red.), Studia europejskie w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2018, s. 191-205.
 24. Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna po pięciu latach funkcjonowania (współautorstwo z: J. Kwaśny i A. Żur), [w:] Czekierda P., Fingas B., Szala M. (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wydanie 2, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2018, s. 230-240.
 25. Brytyjskie kontrowersje wokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wymiar prawny i polityczny, [w:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, Tom 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 637-649.
 26. Spory i dyskusje wokół statusu prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, [w:], Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, Tom 2,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 274-285.
 27. Negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - refleksje nad pierwszą fazą rozmów, [w:] Czachór Z., Jaskulski A. (red.), Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, s. 155-164.
 28. Europejskie konwencje obywatelskie jako narzędzie walki z deficytem demokracji w Unii Europejskiej, Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2019, s. 245-256.
 29. Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej, Nitszke A., Węc J.J. (red.), Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 59-71.

 Artykuły:

 1. Prawa mniejszości romskiej w świetle aktów prawa międzynarodowego i działalności niektórych organizacji międzynarodowych, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 779, Kraków 2008, s. 103-118.
 2. Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 803, Kraków 2009, s. 107-117.
 3. Nurt liberalno-konserwatywny w Polsce po 1989 roku na przykładzie Unii Polityki Realnej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 824, Kraków 2010, s. 69-81.
 4. 25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego – teoria i praktyka, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Problemy społeczne, polityczne i prawne, Nr 921, Kraków 2013, s. 35-53.
 5. Lokalne referendum odwoławcze – rys historyczny i propozycje zmian, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 2 (926), Kraków 2014, s. 5-19.
 6. Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 7 (931), Kraków 2014, s. 5-20.
 7. Special Relationship Between the United Kingdom and the United States of America in the Light of Brexit and Donald Trump's Victory in the Presidential Election, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 4 (32) (2017) , s. 117-134.
 8. Brytyjskie dylematy konstytucyjne "pytania z West Lothian",  Studia Polityczne, T. 45, nr 4 (2017), s. 109-127.
 9. The Correlation Between the Electoral System in the Presidential Elections and the Constitutional Position of the Head of State in the Light of the Discussion on the Change of the Polish Constitution, Krakowskie Studia Małopolskie, nr 22 (2017) , s. 7-18.
 10. The President of the Republic of Poland in the Light of Constitutions Adopted in Poland between 1918 and 2018 - Selected Issues, Krakowskie Studia Małopolskie, nr 23 (2018) , s. 7-20.
 11. Prawno-konstytucyjne implikacje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - perspektywa brytyjska, Politeja, nr 3 (54) (2018), s. 163-173.
 12. Sposób głosowania w parlamencie brytyjskim - pomiędzy tradycją a funkcjonalnością,  Przegląd Europejski, nr 1 (2019), s. 23-36.