W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa

Pracownicy

Kadra naukowo-dydaktyczna KNP

1 Prof. dr hab. Jerzy Kornaś
2 Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz
3 Prof. UEK dr hab. Joanna Dzwończyk
4 Dr Łukasz Danel
5 Dr Agnieszka Latosińska
6 Dr Rafał Lisiakiewicz
7 Dr Dominika Karwoth-Zielińska
8 Dr Karolina Kotulewicz-Wisińska