Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher

IV Rzeczpospolita - fikcja czy rzeczywistość?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kraków-Kielce

10 – 11 października 2007.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Katedrę Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy współpracy Zarządu Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kielcach.

            Przyczynkiem do zorganizowania konferencji stało się nowe wydanie dyskusji w Polsce na temat dorobku i kondycji państwa, związane z przejęciem w 2005 roku rządów przez ugrupowania, opowiadające się programowo za tzw. IV Rzeczpospolitą. Refleksja naukowa nad różnymi aspektami roli współczesnego państwa, w tym przejawów kryzysu III Rzeczypospolitej, a przede wszystkim nad projektami dróg modernizacji państwa polskiego była główną myślą przewodnią organizowanej konferencji. Koncentrowała się ona wokół następujących pytań i problemów:

  • globalizacja a władza polityczna,
  • paradygmaty demokratyzacji,
  • przesłanki efektywności procesu demokratyzacji,
  • drogi i bezdroża polskiej demokracji u progu XXI wieku,
  • sukcesy i porażki  III Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na czym polegała koncepcja  i polityka IV Rzeczypospolitej,
  • jaka Polska? Czy istnieje alternatywa dla IV Rzeczypospolitej ?

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

Prof. AE dr hab. Jerzy Kornaś               -   Przewodniczący Rady  Rady Naukowej

Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki     -   Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

dr Andrzej Juszczyk                             -  Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im Edwarda

Lipińskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Janusz Teczke                  -    Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą AE  w Krakowie

dr Zdobysław Kuleszyński                    -    Prorektor d/s Nauki  WSEiA

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski            -    Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

AE

dr Izabela Rycerska                            -    Prodziekan Wydziału Politologii i Europeistyki WSEiA

Prof. dr hab. Stanisław Żak                 -    Prezes  Zarządu Regionalnego Towarzystwa Wiedzy

Powszechnej w Kielcach

Prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski

Prof. zw. dr hab. Władysław Szostak

Prof. zw. dr hab. Marek Waldenberg

mgr Łukasz Danel                                -     sekretarz Rady Naukowej (AE Kraków)

mgr Emilia Kijanka                               -      sekretarz Rady Naukowej (WSEiA Kielce)