Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa

Spotkania ze Wschodem – zrealizowane projekty

I Edycja:

Współczesna Rosja – kultura, tożsamość, 7 kwietnia 2011 r.

Prelegenci:

  1. Władimir Kocin – Z-ca Dyrektora Wykonawczego Fundacji „Russkij Mir”: Zadania i obszar działalności Fundacji „Russkij Mir”, na przykładzie międzynarodowej akcji „Pierwszy w kosmosie”.
  2. Władimir Litarienko – Doradca Fundacji „Russkij Mir”: Obszar działalności Fundacji „Russkij Mir”.
  3. Igor Kowaliow – attaché konsularny, Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie: Problematyka relacji polsko-rosyjskich.
  4. dr hab. Joachim Diec – Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ: Specyfika kulturowa i cywilizacyjna Rosji a Zachód
  5. Helena Ples – Dyrektor Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Rola Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w promowaniu kultury rosyjskiej w Polsce

Goście specjalni w związku z obchodami 50-lecia lotu w Kosmos Gagarina:

  1. Musa Manarow - rosyjski lotnik – kosmonauta, rekordzista długości pobytu w kosmosie, deputowany Dumy Rosyjskiej
  2. gen. Mirosław Hermaszewski - polski lotnik - kosmonauta

Współorganizatorem spotkania było Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


Relacja:

W czwartek 7 kwietnia 2011 r. odbyła się w murach naszego Uniwersytetu inauguracyjna sesja „Spotkań ze Wschodem” zatytułowana „Współczesna Rosja – kultura, tożsamość”. W debacie uczestniczyli: Władimir Kocin, zastępca dyrektora wykonawczego prestiżowej rosyjskiej Fundacji „Russkij Mir”, Igor Kowaliow, attaché konsularny Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Helena Ples, dyrektor Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dr hab. Joachim Diec z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ. Spotkanie prowadził prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz. Uroczystego otwarcia obrad oraz cyklu „Spotkań ze Wschodem” dokonał Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół.

W pierwszej części sesji poruszono sprawy kondycji języka  i kultury rosyjskiej w Polsce i świecie. Dyrektor Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego UP (CKJR), Helena Ples wskazała główne obszary działalności kierowanego przez nią ośrodka, który powstał we wrześniu 2009 r. jako placówka Fundacji „Russkij Mir”, ale jednocześnie będąca samodzielną jednostką w ramach Uniwersytetu Pedagogicznego. Krakowska filia „Russkiego Miru” została założona jako pierwsza w Polsce (w chwili obecnej działają jeszcze dwie w Lublinie i Słupsku). Jej podstawowe cele to promocja języka i kultury rosyjskiej. Działalność CKJR finansowana jest w całości przez Fundację „Russkij Mir”, która dodatkowo przeznaczyła środki na odremontowanie i wyposażenie pomieszczeń, w których znajduje się Centrum. Przykładowe zrealizowane do tej pory projekty tej palcówki to: Festiwal Młodzieży sponad 20 krajów świata mówiącej w języku rosyjskim (wrzesień 2009 r.); konferencje metodystyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego, np. „Słowiańskie Spotkania I” (kwiecień 2010 r.); konferencja „Wielki jubileusz wielkiego lotu” z 6 kwietnia 2011 r. z udziałem kosmonautów Mirosława Hermaszewskiego i rosyjskiego rekordzisty długości pobytu w kosmosie Musy Manarowa; cykl „Spotkań z rosyjską historią i kulturą”. W Centrum prowadzone są także kursy języka rosyjskiego, pokazy filmów rosyjskich, organizowane wystawy, działa teatr rosyjski.

Drugi z prelegentów, Władimir Kocin, zastępca dyrektora wykonawczego Fundacji „Russkij Mir” (dyrektorem wykonawczym fundacji jest Wiaczesław Nikonow, jeden z wysoko postawionych kremlowskim doradców) wskazał główne obszary działalności kierowanej przez niego organizacji. Fundacja „Russkij Mir” powstała w 2007 r. i wzorowana jest na takich instytucjach jak British Council czy Instytut Cervantesa. „Russkij Mir” ma za zadanie promować język i kulturę Rosji oraz kreować pozytywny obraz tego państwa poza jego granicami. W tym celu tworzy jednostki na całym świecie, których w tej chwili jest około 70. Przykładem tego jest wspomniane wyżej Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego. Fundacja finansuje także na zasadach grantowych różnorakie projekty wchodzące w zakres jego działalności. Co roku ogłasza także duże akcje o charakterze wspomnieniowym. W 2011 roku jest to akcja „Pierwszy w kosmosie”, związana z 50. rocznicą lotu w kosmos Jurija Gagarina.

Spore zainteresowanie słuchaczy panelu wzbudziła także druga część dyskusji, dotycząca problematyki obrazu współczesnej Rosji, stosunków polsko-rosyjskich oraz stosunku tego państwa do Zachodu. Występujący w tej części Igor Kowaliow z Konsulatu Generalnego FR podkreślił znaczenie normalizacji stosunków polsko-rosyjskich w ostatnim czasie, wskazał na obszary, w których współpraca rozwija się najlepiej oraz na te, gdzie obserwuje się problemy. Podkreślił także wagę wspierania projektów wymian młodzieży oraz współpracy międzyuczelnianej dla normalizacji stosunków pomiędzy oboma krajami. Jak zaznaczył, co do rozwoju tych obszarów współpracy nie ma żadnych przeciwwskazań ani w Polsce, ani w Rosji. Kwestia, która ogranicza jednak możliwości rozwojowe tych inicjatyw, to niedostatek środków finansowych.

Dr hab. Joachim Diec, wybitny znawca współczesnej Rosji, w wystąpieniu podsumowującym spotkanie, podkreślił, iż nie należy zbytnio demonizować Rosji. W Polsce, ale i w innych krajach, obraz Rosji jest bardzo wypaczony, nie dostrzega się różnorodności kulturowej czy etnicznej tego kraju. Nie zauważa się jej zróżnicowania ideologicznego. Oceniając Rosję, Zachód często nie bierze pod uwagę trudności i wyzwań, z jakimi boryka się to państwo. Rosjanie mają zupełnie inne doświadczenia historyczne, inną mentalność i sposób patrzenia na otaczającą rzeczywistość. Często to właśnie stąd bierze się niezrozumienie Rosji i obawy wobec tego państwa.

Na zakończenie goście wzięli udział w dyskusji, w której pytano o perspektywy rozwoju relacji polsko-rosyjskich i możliwości współpracy kulturalnej pomiędzy oboma krajami. Padły także pytania o kwestie rozstrzygnięcia sporów o interpretację wspólnej historii, rozwoju turystyki między naszymi państwami, sprawy uproszczeń wizowych czy dysparytetu działek będących w posiadaniu placówek dyplomatycznych.

Tekst jest fragmentem artykułu autorstwa dra Rafała Lisiakiewicza zamieszczonego w majowym numerze „Kuriera UEK”.

II edycja:

Współczesne relacje gospodarcze i polityczne Kazachstanu i Polski. Doświadczenie. Strategie. Perspektywy, 11 maja 2011 r.

Wykład radcy w randze ministra ambasady Kazachstanu w Polsce Margulana Baimukhana

III edycja:

Czy Rosja jest groźna? Rozwój systemu politycznego FR iraz relacje polsko-rosyjskie, 20 października 2011

Rosyjscy przywódcy

W którą stronę zmierza współczesna Rosja? Jakie ma to konsekwencje dla relacji polsko-rosyjskich? Na te i inne pytania odpowiedzą znakomici goście kolejnej edycji „Spotkań ze Wschodem” Jurij Afanasjew i Grigorij Amnuel.

Czas i miejsce:

20 październik 2011, godz. 16.00-18.00

Stara Aula, Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27

Organizatorzy:

Katedra Nauk Politycznych UEK – opiekun specjalności „Studia Wschodnie”, Koło Nauk Politycznych Homo Politicus

Całość spotkania będzie tłumaczona na język polski

WSTĘP WOLNY

Koordynator projektu:

dr Rafał Lisiakiewicz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

500-526-575

SYLWETKI UCZESTNIKÓW

Prof. Jurij Afanasjew, wybitny intelektualista, światowej sławy naukowiec, polityk oraz ideolog demokratycznej opozycji z czasów Gorbaczowa. Jego teksty wpływały i nadal wpływają na sposób myślenia znacznej części rosyjskich środowisk demokratycznych. W Polsce najbardziej znany z doskonałej pracy „Groźna Rosja”. Jest doktorem honoris causa  wielu prestiżowych uczelni oraz laureatem odznaczeń państwowych i międzynarodowych.

Notka biograficzna:

prof. Jurij AfanasjewRektor Moskiewskiego Historyczno-Archiwalnego Instytutu (przekształcony potem w Uniwersytet Humanistyczny). 1991-2003 - Rektor Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU), w czerwcu 2003 roku został prezydentem Uniwersytetu.
1989/91 - deputowany ludowy ZSRR. Działa w kilku komisjach, komitetach.  
Doktor honoris causa nauk humanistycznych Amherst College (USA), University François Rabelais (Tours, Francja), Żydowskiego Seminarium Teologicznego (Nowy Jork, USA),  Uniwersytet w Genewie (Szwajcaria).

 Jeden z przewodniczących stowarzyszenia "Memoriał" (koniec lat 80), członek Klubu "Trybuna Moskwy" (1988), współprzewodniczący ruchu "Demokratyczna Rosja" (1991-1992), członek "Niezależnej inicjatywy obywatelskiej" (1993). W 1992 roku w proteście przeciwko polityce Jelcyna wycofał się z życia politycznego. Pozostał jednak publicystą politycznym.

Autor ponad 600 publikacji naukowych , w tym serii książek "Rosja XX wieku" (5 tomów).
Laureat nagrody Komisji Międzynarodowego Stowarzyszenia Praw Człowieka stanu of Minnesota (USA).

W działalności politycznej otrzymał miano jednego z ideologów demokracji i jawności. Był jednym z krytyków Grobaczowa.
Zainteresowania: historia, historii nauki, historiografia  francuska, historia Rosji, teoretyczne i metodologiczne podstawy historii nauki, politologia, filozofia edukacji, nowe techniki i systemy nauczania.

Mówi płynnie po francusku, jest żonaty i ma dwoje dzieci. W Polsce najbardziej znany z publikacji „Groźna Rosja”.

Grigorij Amnuel jest reżyserem, politologiem, publicystą. W swojej działalności stara się m.in. ukazywać odmienne od oficjalnego w Rosji patrzenie na historię tego kraju, pracuje na rzecz pojednania Rosjan z narodami, które kiedyś znajdowały się pod wpływem Moskwy. Za swe zasługi otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, także w naszym kraju.

Notka biograficzna:

Grigorus Amnuel
Dyrektor Otwartego Klubu „Międzynarodowy Dialog”, politolog, reżyser filmów dokumentalnych i producent. W 1991 roku odznaczony przez prezydenta Rosji Borysa Jelcyna medalem „Obrońcy Wolnej Rosji”.  Członek redakcji i autor społeczno-politycznego pisma „Possev”. Autor reportaży, wywiadów i artykułów na temat rosyjskiej historii, systemu politycznego, problemów w relacjach z sąsiadami.

IV edycja:

"Dokąd zmierza Palestyna?"

Konflikt izraelsko-arabski trwa już ponad pół wieku. Ma charakter etniczny, religijny i terytorialny oraz jest jednym z najbardziej budzących emocje starć. W ostatnich latach obserwujemy pewną zmianę jakościową jeżeli idzie o sytuację nad Jordanem. W ubiegłym roku Autonomia Palestyńska zgłosiła oficjalnie w ONZ wniosek o uznanie jej państwowości.
Jak rozwija się sytuacja w Palestynie i wokół niej, jakie jest stanowisko Izraela i innych państw, czy są nadzieje na trwały pokój?

Wątpliwości te postarają się rozwiać goście IV edycji Spotkań ze Wschodem:

Omar FARIS - aktywista palestyński, Przewodniczący Koalicji „Prawo do powrotu Palestyńczyków”, Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich

Nissan TZUR – korespondent izraelskich mediów, pracownik sekcji hebrajskiej Polskiego Radia dla Zagranicy

Czas i miejsce: 19 stycznia 2012 r., godz. 13.00 Stara Aula, Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27

Organizatorzy: Katedra Nauk Politycznych UEK – opiekun specjalności „Studia Wschodnie”, Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”

V edycja:

"Biznes rosyjski w Polsce – partnerstwo czy wyzwanie?"

13 marca 2013 r.

Konferencja organizowana w ramach projektu „Spotkania ze Wschodem”

Celem konferencji jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące uwarunkowań inwestycji rosyjskich w Polsce oraz współpracy z firmami rosyjskimi. Motywem przewodnim będzie problematyka perspektyw współpracy z partnerami rosyjskimi i nadziei oraz wyzwań z nią związanych.

Zaproszeni goście:

- firmy rosyjskie działające w Polsce

- firmy polskie współpracujące z biznesem rosyjskim

- przedstawiciele stron rządowych Polski i Rosji,

- instytucje zajmujących się promocją rozwoju współpracy dwustronnej,

- instytucje samorządowe,

- eksperci