Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher

Dr Karolina Kotulewicz-Wisińska

Notka biograficzna

Karolina Kotulewisz

Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych od 2009 roku. Absolwentka (1997 r.) specjalności Handel Zagraniczny kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, tytuł uzyskany na Akademii Ekonomicznej
w Krakowie w 2003 roku, rozprawa doktorska pt.: Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii.

Specjalizuje się w problematyce transformacji polityczno-gospodarczej państw b. ZSRR., procesach integracyjnych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, systemów politycznych i gospodarczych państw WNP, stosunków bilateralnych Federacji Rosyjskiej z państwami b. ZSRR, stosunków Unii Europejskiej z państwami WNP oraz w tematyce Polonii w państwach b. ZSRR.

W Katedrze Studiów Politycznych od 2009 roku pełni funkcję opiekuna praktyk studenckich na kierunku Stosunki Międzynarodowe specjalności Euroazja – Polityka i Gospodarka. Od 2011 roku jest Koordynatorem praktyk studenckich na UEK zajmującym się rekrutacją studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w charakterze woluntariuszy przy i podczas organizacji Forum Ekonomiczne w Krynicy, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie. Jest jednym z pomysłodawców projektu pt. „Spotkania ze Wschodem”, który jest objęty patronatem Rektora UEK, w ramach którego cyklicznie organizuje seminaria dotyczące szeroko rozumianej problematyki stosunków międzynarodowych we współczesnym świecie.  

Kontakt

Pawilon B, pokój 470

Tel.: (012) 293-75-37

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • kraje b. ZSRR
 • procesy integracyjne na obszarze WNP
 • przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze w krajach b. ZSRR
 • stosunki bilateralne Federacji Rosyjskiej z krajami b. ZSRR
 • systemy polityczne i systemy gospodarcze krajów WNP
 • stosunki Unii Europejskiej z krajami b. ZSRR
 • Polonia w krajach b. ZSRR

Publikacje

Monografie

 1. Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia Tom 2, Unia Europejska jako partner strategiczny Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku. Część 2, Aspekt gospodarczy, Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015, ISBN 978-83-233-4019-5 ; 978-83-233-9304-7
 2. Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej : osiągnięcia, problemy, perspektywy, (red.) Makowski Łukasz, Ross Wiktor, Lorencka Małgorzata, Kotulewicz Karolina, Kaziród Anita, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, ISBN 978-83-7205-318-3

 

Rozdziały w materiałach konferencyjnych

 1. Внешнеэкономические связи Вышеградской Группы и Республики Молдавии = Foreign Economic Relations of the Visegrad Group and the Republic of Moldova, [w] Relations between the Visegrad Countries and Russia in the New European Realities: Proceedings of the XII International Scientific Conference, "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities", Moscow, November 30, 2017 / red. L.N. Šišelina - Moskva: Российская академия наук, 2018 - XII Meždunarodnaâ Naučnaâ Konferenciâ "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskwa, Rosja, od 2017-11-30 do 2017-11-30
 2. Экономические сотрудничество стран Восточного Партнерства с РФ и ЕС = Economic Cooperation between the Countries of the Eastern Partnership with the Russian Federation and the EU, Relations the Visegrad Countries and European Union with Russia: Proceedings of the XI International Scientific Conference, Moscow, December 1-2, 2016 "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities" / red. L.N. Šišelina - Moskva: Российская академия наук, 2017
 3. Współczesne wzajemne zależności między demokracją polityczną, społeczną i ekonomiczną, [w] Demokracja współczesna: wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 –Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
 4. Przebieg współpracy Polski i Republiki Mołdawii w ramach programu "Partnerstwo Wschodnie", [w] 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014
 5. Grupy interesu i ich cechy na przykładzie Polski, [w] Dylematy polskiej demokracji/red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012
 6. Współpraca Ukrainy i Mołdowy na rzecz bezpieczeństwa w regionie, [w] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowy. T. 1 / [red. nauk. Maciej Marszałek, Grzegorz Sobolewski, Tomasz Konopka, Anna Cyran] - Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2011
 7. Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na terytorium WNP, [w] Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych/red. Bogusława Bednarczyk, Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007

Rozdziały w monografiach

 1. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013, [w] Polityka i gospodarka: teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
 2. Stosunki bilateralne ChRL i Republiki Mołdawii, [w] Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
 3. Support for the Development of Start-up Entrepreneurship in Poland and Moldova, [w] Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
 4. System polityczny Chińskiej Republiki Ludowej, [w] Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
 5. Współpraca gospodarcza Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską na początku XXI wieku, [w] Badanie polityki zagranicznej państwa. [T. 1], Wymiar europejski / red. Małgorzata Pietrasiak, Joanna Ciesielska-Klikowska, Stanisław Kosmynka - Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, 2017
 6. Wymiar handlowy stosunków gospodarczych USA z ChRL w latach 2000-2015, [w] Stany Zjednoczone - Chiny : w stronę dwubiegunowości? / red. Joanna Ciesielska-Klikowska, Magdalena Marczuk-Karbownik - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017
 7. Nurt ludowy, [w] Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
 8. Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny, [w] Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
 9. Wpływ europejskich procesów integracyjnych na klimat inwestycyjny na Ukrainie, [w] Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 4 / [ed. by Oleksiy Druhov, Piotr BULA] - Lviv: Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine; Cracow University of Economics, 2014
 10. Polityka bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, [w] Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy / red. nauk. Małgorzata Pietrasiak, Sylwester Bębas, Paweł Kowalski - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014
 11. Współpraca bilateralna Federacji Rosyjskiej i Rumunii w latach 2000-2011, [w] Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej / red. Małgorzata Pietrasiak - Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, 2013
 12. Reformy gospodarcze w Republice Mołdawii i ich wyniki, [w] Spotkania polsko-mołdawskie : księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka / red. nauk. Marcin Kosienkowski - Lublin: Episteme, 2013
 13. The Impact of the Geopolitical Position of the Republic of Moldova on the Direction of Its Foreign Policy After the Collapse of the Former USSR, [w] Moldova: in Search of Its Own Place in Europe / ed. by Natalia Cwicinskaja and Piotr Oleksy - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2013
 14. Współpraca polityczno-gospodarcza w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, [w] Integracja gospodarcza i handel: rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie/ red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2012
 15. Współpraca gospodarcza i polityczna ChRL i Republiki Mołdawii, [w] China Goes Global: rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej / red. Małgorzata Pietrasiak, Tomasz Kamiński - Łódź: Zakład Azji Wschodniej UŁ, 2012
 16. Miejsce i rola Kazachstanu w rejonie Azji Centralnej byłego ZSRR, [w] Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka/ red. Małgorzata Pietrasiak - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2012
 17. Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowy w latach 2000-2010, [w] Gospodarka światowa w dobie globalizacji/ red. nauk. Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
 18. Dwadzieścia lat niepodległości Republiki Mołdowy: sukcesy i porażki, [w] Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR : polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy / red. Anna Molenda - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
 19. Współpraca gospodarcza i polityczna Polski z Republiką Mołdową w ostatnim 20-leciu, [w] Transformacja polska: oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2/ red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
 20. Kształtowanie się systemu politycznego Republiki Mołdawii po upadku ZSRR, [w] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw / red. Mieczysław Smoleń, Michał Lubina - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011
 21. Człowiek i polityka : przykład Republiki Mołdowy, [w] Polityczny potencjał człowieka/ [red. Wit Pasierbek] - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011
 22. Mołdawia, [w] Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004

Artykuł w czasopiśmie

 1. Отношения России и ЕС сквозь призму Восточного партнерства = Russia—EU relations in terms of Eastern partnership program, [w] „Вышеградская Европа. Центральноевропейский журнал”, 2019 № 1-2 (I-II)
 1. Stosunki polsko-rumuńskie w latach 2009-2017: wybrane problemy, [w] „Krakowskie Studia Małopolskie”/ red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018)
 1. International Activity of the Innovative Enterprises - Experience and Recommendations, [w] “Eastern European Journal of Regional Studies” - vol. 4, iss. 2 (2018)
 2. Участие стран Вышеградской Группы в программе «Восточное Партнерство» = Participation of the Visegrad Group Countries in the Implementation of the Eastern Partnership Programme, [w] «Современная Европа» = Contemporary Europe. - no. 7 (2018)
 3. Współpraca handlowa państw Azji Centralnej z Unią Europejską i Federacją Rosyjską w latach 2000-2016, [w] «Krakowskie Studia Małopolskie» - nr 22 (2017)
 4. Mołdawia i Ukraina między Federacją Rosyjską i Unią Europejską: aspekt gospodarczy, [w] «Nowa Polityka Wschodnia»/ red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017) , s. 60-81. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2
 5. Вышеградская помощь странам «Восточного Партнерства» = Visegrad Assistance to the Eastern Partnership Countries, [w] «Современная Европа» = Contemporary Europe. - vol. 72, iss. 6 (2016)
 6. Tourism as the Priority for the Economic Development of Modern Georgia = Turystyka jako priorytet rozwoju gospodarczego współczesnej Gruzji, Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 13 (2015)
 7. Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014)
 8. Страницы истории села Стырча = Chapters of History of the Stârcea Village, Analecta Catholica. - nr 7-8 (2013)
 9. Wybrane badania ukraińskie na temat kryzysu finansowo-gospodarczego w skali świata, Europy i Ukrainy, [w] «Krakowskie Studia Międzynarodowe» - t. 9, nr 3 (2012)
 10. Ewolucja systemu partyjnego Republiki Mołdawii w latach 1992-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management/ [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012)
 11. Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011)
 12. Reformy gospodarcze w Mołdawii w latach dziewięćdziesiątych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 555 (2000)
 13. Polsko-rosyjska współpraca handlowa w latach dziewięćdziesiątych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999)