Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow

Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz

Notka biograficzna

Robert Jakimowicz

związek z UEK /byłej AE/: od lutego 1985;

kierunki i specjalności: stosunki międzynarodowe, studia  wschodnie – region Azji i Pacyfiku; polska polityka zagraniczna od 1989;

aktualne miejsce pracy i stanowisko: Katedra Nauk Politycznych, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków – prof. nadzw.;

studia, stopnie i tytuły naukowe:

studia – nauki polityczne, 5. letnie studia dzienne, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 1978-1983; mgr nauk politycznych, specjalność organizacyjno-polityczna: tytuł obronionej pracy magisterskiej: Konflikt koreański i wojna w polityce Stanów Zjednoczonych;

dr – Instytut Nauk Politycznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 1994; stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce; tytuł obronionej pracy doktorskiej: Stosunki japońsko-radzieckie w latach 1945-1991;

dr hab. – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; tytuł obronionej pracy habilitacyjnej: Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002. Aspekty polityczne i gospodarcze;

prof. UEK -od 1 października 2008 r.;

prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - od 1 października 2008 r.;

organizacje: Towarzystwie Azji i Pacyfiku od 1996 r.

Kontakt

Pawilon B, pokój 478

Tel.: (012) 293-52-98

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje

  e-wizytówka

  Zainteresowania naukowe

  1. Współczesne stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (Chiny, Japonia, Rosja, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Korea Północna):
   • Problemy polityczne i gospodarcze Japonii na przełomie XX i XXI,
   • Spory terytorialne Japonii – geneza, przebieg, stan współczesny,
   • Problemy polityczne i gospodarcze w stosunkach japońsko – chińskich,
   • Stosunki japońsko-amerykańskie (okupacja i okres pookupacyjny),
   • Chińskie reformy po 1978 r. i ich konsekwencje międzynarodowe,
   • Przyłączenie Hong Kongu i Macau do ChRL,
   • Problem Tajwanu i jego wpływ na stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku,
   • Prawa człowieka w Chinach z punktu widzenia Zachodu i Wschodu,
   • Stany Zjednoczone, ChRL, Japonia i Rosja wobec problemu zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego,
   • Zaangażowanie USA w Wietnamie oraz współczesny stan stosunków amerykańsko-wietnamskich,
   • Rola sojuszy wojskowych USA w regionie Azji i Pacyfiku,
   • Rosja jako drugorzędne mocarstwo,
   • Rola ASEAN, Regionalnego Forum ASEAN-ARF i ASEM w regionie, w kontekście współpracy gospodarczej i bezpieczeństwa,
   • Instytucje ekonomiczne w regionie Azji i Pacyfiku w ramach trendów współczesnej globalizacji
  2. Polska polityka zagraniczna (Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia i wybrane państwa zachodnie, w tym Stany Zjednoczone; integracja Polski ze strukturami zachodnioeuropejskimi, obecna rola Polski w strukturach zachodnioeuropejskich):
   • Główne cele polskiej polityki zagranicznej po wyborach czerwcowych z 1989r.,
   • Stosunki polsko-rosyjskie od 1992r.,
   • Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze stosunków polsko-ukraińskich od 1992r.,
   • Polska polityka zagraniczna wobec Białorusi od 1996r.,
   • Problemy i perspektywy rozwoju stosunków z Litwą, Łotwą i Estonią,

  Publikacje

  Książki

  1. (1) Współautorstwo Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, „Studia i szkice”. Pod redakcją K. Gawlikowskiego we współpracy z M. Ławacz, Stosunki chińsko-japońskie w latach 90. – aspekty polityczne i gospodarcze, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004,  s. 15-25.

  2. (2) Współautorstwo Europa 25. Opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej, pod red. M. Bankowicza, K. Szczerskiego, Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze stosunków polsko-ukraińskich w dobie integracji europejskiej (lata 1991-2002), Kraków 2004, s. 253-280.

  3. (3) R. Jakimowicz, Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002. Aspekty polityczne i gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 250.

  4. (4) Współautorstwo Drogi i bezdroża ku demokracji, pod red. R. Dekera i J. Marszałek-Kawy, Polska i Inicjatywa Środkowoeuropejska w latach 1991-2003, Wydawnictwo MADO, Seria wydawnicza Problemy współczesnego świata, Nr 4, Toruń 2005, s. 138-149.

  5. (5) Współautorstwo Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, pod red. E. Kużelewskiej i K. Stefanowicz, Współczesne stosunki rosyjsko-amerykańskie – wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 238-253.

  6 (6) Współautorstwo Półwysep Koreański a problem bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku [w:} Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, pod red. Klemensa Budzowskiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, s. 195-201.

  7 (7) Współautorstwo Problemy społeczno-gospodarcze Syberii, Pod red. M. Pietrasiak i M. Stańczyk, Szanghajska Organizacja Współpracy – wymiar gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Łódzki Zakład Azji Wschodniej, Łódź 2011, s. 23-37. (PDF).

  8 (8) Współautorstwo China goes glabal. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, pod red. M. Pietrasiak i T. Kamińskiego, Stosunki pomiędzy ChRL i ASEAN w latach 1991-2011. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, Zakład Azji Wschodniej Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2012, s. 123-137. [PDF]

  9 (9) Współautorstwo Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka, pod red. M. Pietrasiak, Problem obecności gospodarczej Federacji Rosyjskiej w strukturach regionu Azji i Pacyfiku w kontekście relacji z ASEAN i APEC, Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2012, s. 101-116.

   

  Artykuły naukowe

  10. (1) Polityczne aspekty zjednoczenia Korei. Geneza i problemy współczesne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej (dalej: ZN AE), Kraków 1987, nr 227, s. 97-114.

  11. (2) Sojusz militarny Japonii ze Stanami Zjednoczonymi. ZN AE, Kraków 1988, nr 250, s. 113-131.

  12. (3) Ewolucja stosunków japońsko-chińskich w latach 1949-1978. ZN AE, Kraków 1988, nr 274, s. 141-161.

  13. (4) Ewolucja stosunków japońsko-radzieckich w latach 1945-1985 (Punkt widzenia strony radzieckiej), ZN AE, Kraków 1989, nr 303, s. 75-99.

  14. (5) Proces kształtowania się japońsko-amerykańskiego sojuszu militarnego w latach 1976-1986 (Artykuł opracowano w ramach CPBB 114 III - B), ZN AE, Kraków 1991, nr 339, s. 111-135.

  15. (6) Japońsko-radziecki spór terytorialny, ZN AE, Kraków 1992, nr 358, s. 19-35.

  16. (7) Zarys japońsko-radzieckich stosunków gospodarczych w latach 1946-1989, ZN AE, Kraków 1993, nr 339, s. 51-67.

  17. (8) Stanowisko ZSRR w sporze terytorialnym z Japonią (1945-1991), ZN AE, Kraków 1994, nr 424, s. 51-67.

  18. (9) Związek Radziecki wobec problemów okupacyjnych Japonii, ZN AE, Kraków 1994, nr 437, s. 81-96.

  19. (10) Rozbieżności radziecko-amerykańskie wobec traktatu pokojowego z Japonią, ZN AE, Kraków 1995, nr 460, s. 62-73.

  20. (11) Problemy polskiej polityki zagranicznej w okresie transformacji ustrojowej, w: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. (Materiały pokonferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych), Kraków 1995, s. 58-67.

  21. (12) Problem posiadania sił zbrojnych przez Japonię w świetle konstytucji z 1946 r., ZN AE, Kraków 1997, nr 484, s. 55-65.

  22. (13) Związek Radziecki a remilitaryzacja Japonii, ZN AE, Kraków 1998, nr 500, s. 47-62.

  23. (14) Polska wobec integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi - wybrane problemy, w: Bariery i stymulatory integracji europejskiej, red. H. Przybylski, i. 2, Katowice 1998, s. 39-59.

  24. (15) Wybrane problemy sporne w stosunkach japońsko-chińskich po 1978 roku, ZN       AE, Kraków 1999, nr 521, s. 51-64.

  25. (16). Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych po 1978 roku, w: Azja-Pacyfik, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, rocznik, tom II 1999, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999, s. 33-48.

  26. (17) Zarys stosunków polsko-rosyjskich w latach 1992-1999, „Studia i Materiały PISM”, nr 23, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych - Polish Foundation of International Affairs, Warszawa, marzec 2000 roku, s. 1-21.

  27. (18) Japońsko-rosyjski spór terytorialny po upadku Związku Radzieckiego, ZN AE, Kraków 2000, nr 548, s. 33-45.

  28. (19) Stosunek wybranych krajów byłego ZSRR do procesów integracyjnych Polski (lata dziewięćdziesiąte), [w:] Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej, Puławy 2001, s. 107-120.

  29. (20) Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1949-1972, ZN AE, Kraków 2001, nr 571, s. 39-56.

  30. (21) Globalizacja a kraje azjatyckie regionu Pacyfiku (wybrane aspekty), [w:] Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, pod redakcją Zenony Marii Nowak, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002, s. 177-189.

  31. (22) Japońsko-chińskie stosunki gospodarcze w latach 1972-1978, ZN AE, Kraków 2002, nr 611, s. 73-88.

  32. (23) Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich (współautor dr Joanna Dzwończyk), ZN AE Kraków 2002, nr 611, s. 103-116.

  33. (24) Stosunki Japonii z ChRL. Problem traktatu pokojowego i jego zawarcie, [w:] „Azja-Pacyfik”, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, rocznik, tom V 2002, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 124-139.

  34. (25) Polska i Rada Państw Morza Bałtyckiego w latach 1992-2002, [w:] Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina, pod red. L. Gawora, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 117-133.

  35. (26) Zarys problemów politycznych w stosunkach japońsko-chińskich w latach 1949-1972, ZN AE Kraków 2003, nr 638, s. 37-50.

  36. (27) Chińsko-japoński spór o Wyspy Senkaku, [w:] Współczesna Japonia. Mocarstwo na rozdrożu, pod red. M. Potockiej i M. Pietrasiak, Spór japońsko-chiński o Wyspy Senkaku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, s. 113-124.

  37. (28) Problem uczestnictwa Chin w konferencji w San Francisco w 1951 i jego implikacje (japoński dylemat w sprawie zawarcia traktatu pokojowego z Chinami), ZN AE Kraków 2004, nr 655, s. 51-64.                            

  38. (29) Kwestia podręcznikowa we współczesnych stosunkach japońsko-chińskich, ZN AE Kraków 2005, nr 692, s. 77-90.

  39. (30) Polityczne aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1991-2003, ZN AE Kraków 2006, nr 706, s. 41-58.

  40. (31) Misja chrześcijan w Japonii, [w:] Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem,  pod red. U. Cierniak i ks. J. Grabowskiego, Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Teologiczny w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, Częstochowa 2006, s. 611-620.

  41. (32) Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 (wybrane aspekty polityczne i gospodarcze – polski punkt widzenia), ZN AE Kraków 2007, nr 749, s. 21-39.

  42. (33) Stosunki polsko-amerykańskie na przełomie XX i XX wieku. Wybrane zagadnienia –polski punkt widzenia, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, Gorzów Wielkopolski 2007, II t., s. 377-391.

  43. (34) Azja Północno-Wschodnia w polityce zagranicznej Rosji w pierwszych latach XXI wieku,[w.] Rosja, Chiny, Japonia w polityce globalnej, Materiały konferencyjne, nr 1, Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2008, s. 167-195.

  44. (35) Rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Japonią a ASEAN-em na przełomie XX i XXI wieku,[w.] Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, pod red. Klemensa Budzowskiego, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008, s. 139-154.

  45. (36) Zarys japońsko-rosyjskich stosunków gospodarczych w latach 1992-2005, ZN UEK Kraków 2008, nr 779, s. 65-81.

  46. (37) Stosunki japońsko-chińskie w pierwszych latach XXI wieku – współpraca, rywalizacja i konfrontacja (wybrane aspekty), [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, pod red. Ireny Stawowy-Kawki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s, 345-358..

  47. (38) Stosunki Polski z krajami Azji Północno-Wschodniej w latach 1990-2007, [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, pod red. Janusza Farysia, Przemysława Słowińskiego, Tomasza Sikorskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 391-406.

  48. (39) Spór o Wysypy Kurylskie w okresie prezydentury Władimira Putina, [w:] Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej, pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 43-60.

  49. (40) Zarys polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych, ZN UEK Kraków 2009, nr 803, s. 45-61.

  50. (41) Współczesne stosunki rosyjsko-amerykańskie – wybrane problemy, [w:] Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, pod red. E. Kużelewskiej i K. Stefanowicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 238-253.

  51. (42) Problemy i wyzwania w chińsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Między kryzysem a współpracą gospodarcza, pod red. Marcina Lasonia, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 125-136.

  52. (43) Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną w latach 1989-2009, [w:] Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, pod red. J. Dzwończyk i J. Kornasia,  „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 12. Kraków 2010, s. 207-219.

  53. (44) Stosunki polsko-rosyjskie na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane problemy [w:] Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, pod red. J. Kornasia, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9, Kraków 2010, s. 427-440.

  54. (45) Gospodarcze aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1992-2007, Zeszyty Naukowe nr 824 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 25-38.

  55. (46) Szanghajska Organizacja Współpracy – wymiar gospodarczy [w:] "Problemy społeczno-gospodarcze Syberii" pod redakcją naukową Małgorzaty Pietrasiak i Malgorzaty Stańczyk, Uniwersytet Łódzki, Zakład Azji Wschodniej Interdyscyplinarny Zespół Badań Syzberyjskich, Łódź 2011. s. 23-38.

  56. (47) Szanghajska Organizacja Współpracy – wymiar polityczny i wojskowy, Zeszyty Naukowe nr 882, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Problemy społeczne, polityczne i prawne, Kraków 2012, s. 117-129.

  57. (48) Rozwój stosunków dyplomatycznych i gospodarczych Polski z państwami Azji Środkowej w latach 1992-2011, [w:] Dylematy polskiej demokracji, pod red. Naukową Ł. Danel i J. Kornaś, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawca: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 441-461.

  58. (49) ASEM – problemy i wyzwania w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. w kontekście kryzysu Unii Europejskiej, [w:] Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i Świata, pod red. Erharda Cziomera, Krakowskie Studia Międzynarodowe, Kraków 2012, numer 4, s. 133-152.

   

  Artykuły naukowe skierowane do druku

  59. (1) Современные шансы и угрозы для развития польско-российских отношении (konferencja 1 czerwca 2012 r. – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

  60. (2) Arktyka –współczesne wyzwanie dla rosyjskiej polityki zagranicznej, [w:] Dokąd zmierza Rosja – bilans dwudziestolecia, ( 25 maj 2012 r. Piotrków Trybunalski).

  61. (3) Znaczenie obszaru poradzieckiego w polityce zagranicznej ChRL w latach 1992 – 2012, Poznań, 19-21 września 2012 r.

  Recenzje i artykuły recenzyjne

  62. (1) "Tichookieanskoje Soobszczestwo". Płany i perspiektiwy, Izdatielstwo "Nauka". Moskwa 1987 r., s. 352, w: "Sprawy Międzynarodowe" 1988, nr 7-8, s. 175-177.

  63. (2) G.S. Chozin, SSzA: kosmos i politika, Izdatielstwo "Nauka", Moskwa 1988, w: "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 2, s. 148-151.

  64. (3) L.N. Kutakow, Moskwa - Tokio, Oczerki diplomaticzeskich otnoszenij 1956-1986, Izdatielstwo "Mieżdunarodnyje Otnoszenija", Moskwa 1988, w: "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 4, s. 145-148.

  65. (4) European and Asia-Pacific Integration: Political, Security and Economic Perspectives, Yu-Ming Shaw (ed), Taipei: Institute of International Relations, National Chengchi University, Taipei 1998, 217 pp. the polish quarterly of international affairs, Warsaw Autumn 1999 Volume 8 No. 4.

  66. (5) China and Japan. History, trends and prospects, edited by Christopher Howe, Oxford 1996, Clarendon Paperbacks, s. 203. w: "Dzieje Najnowsze", Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa 2000, nr 1, s. 233-243.

  67. (6). Driven by Growth. Political Change in the Asia-Pacific Region. Revised Edition, editor James W. Morley, Studies of the East Asian Institute, Columbia University, Armonk, New York, London, England 1999, s. 394, w: "Azja-Pacyfik" 2000, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, rocznik, nr 3, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 353-364.

  68. (7) New Dimensions of China-Japanese-U.S. Relations, edited by Japan Center for Innternational Exchange, Tokyo, New York 1999, s. 120, w: "Azja-Pacyfik" 2000, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, rocznik, nr 3, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 382-390.

  69. (8) Globalisation and the Asia-Pacific, edited by Kris Olds, Peter Dicken, Philip F. Kelly, Lily Kong and Henry Wai-chung Yeung, Warwick Studies in Globalisation Series, London and New York 1999, s. 293, w: "Azja-Pacyfik" 2001, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, rocznik, nr 4, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 239-249.

  70. (9) R. Lisiakiewicz, Polityka Rosji wobec Polski za prezydentury Władimira Putina (2000-2008), Wydawnictwo MADO, Toruń 2011, ss. 383, w: „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 1 (2), s. 282-285.

  Recenzje wydawnicze

  71. (1) Fenomen Chin. Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, pod red. Małgorzaty Pietrasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 1-233.

  72. (2) M. Pietrasiak, Środowiskowe wyznaczniki polityki zagranicznej Wietnamu w obliczu procesów integracji z gospodarką światową, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.2010. ss. 235.

  73. (3) Recenzja fragmentu podręcznika dla studentów kierunku Europeistyka: Małgorzata Bielecka, NAUKA O POLITYCE – dla studentów ŚWSZ, kierunek: Europeistyka, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2010. s. 1-65.

  74. (4) Recenzja wydawnicza materiałów pokonferencyjnych (Konferencja zorganizowania przez Koło Nauk Politycznych Homo Politicus UEK pod tytułem: Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki dwadzieścia lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy.

   

  Artykuł skierowany do recenzji

  75. (1) Przekształcenia systemu wyborczego RP [Badania statutowe UEK]