Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec

Dr Agnieszka Latosińska

Notka biograficzna

Agnieszka.Latosinska2Adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia na studiach  I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe z następujących przedmiotów: Polityka zagraniczna Polski, Międzynarodowe stosunki polityczne oraz Służby specjalne w relacjach Wschód-Zachód.

Kontakt

Pawilon B, pokój 471

Tel.: (012) 293-56-04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje

  e-wizytówka

  Zainteresowania naukowe

  • II Rzeczypospolita
  • polityka zagraniczna Polski
  • faszyzm i antyfaszyzm włoski
  • Włoska Partia Ludowa i Chrześcijańska Demokracja we Włoszech
  • stosunki państwo-Kościół w Polsce
  • nacjonalizm francuski
  • naród i państwo żydowskie po II wojnie światowej
  • holocaust
  • konflikty bliskowschodnie i konflikty bałkańskie

  Publikacje

  1. „Luigi Sturzo wobec ewolucji włoskiego faszyzmu w latach 1925-1931” [w:] Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. XXVIII Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005, s. 207-218
  2. Recenzja książki M. Jeżowskiego, Socjologia historyczna Luigiego Sturzo, [w: ] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, nr 3 / 2006
  3. „Luigi Sturzo wobec faszystowskiego i narodowosocjalistycznego totalitaryzmu” [w:] Doktryny.Historia.Władza, A.Citkowska-Kimla, M.Kiwior-Filo, B.Szlachta (red.) Wydawnictwo UJ,  Kraków 2009, s. 163-182
  4. „Transformacja ustrojowa w Polsce w koncepcji Prawa i Sprawiedliwości”, Kielce 2011
  5. „Kościół katolicki w Polsce w nowej rzeczywistości. Wybrane aspekty", Kraków 2011
  6. Wkład ugrupowań katolickich we włoską politykę XX wieku [w:] Horyzonty Polityki 2(2) 2011, Wyd. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie, Kraków 2011, s.215-222.
  7. Instytucja inicjatywy ludowej w Polsce [w:] Dylematy polskiej demokracji, pod red. Ł. Danela i J. Kornasia, Wyd. Fundacja GAP UEK, Kraków 2012, s.297-309
  8. Luigi Sturzo: antyfaszystowska działalność na emigracji (1933-1945) [w:] Zeszyty Naukowe UEK nr 887, Kraków 2012, s. 21-35.
  9. „Stosunki polsko-francuskie w latach 1919-1939” [w:] A.Laska (red.), POLITYKA POLSKA W EUROPIE. Tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości, Wyd. AMELIA, Rzeszów 2013
  10. „Rzeczpospolita Polska a V Republika Francuska. Wybrane aspekty relacji politycznych w latach 1989-2007 [w:] J.Kornaś, Ł.Danel (red.), 25 lat POLSKIEJ TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ-DOKONANIA I WYZWANIA. Tom II, Wyd. AGH, Kraków 2014
  11. A.Latosińska, Chrześcijaństwo w Azji. Casus Kościoła Katolickiego na Filipinach [w:] J.Marszałek-Kawa, B.Płotka (red.), Religie i dziedzictwo kulturowe Azji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 36-5

  Wygłoszone referaty:

  • "Udział katolików włoskich w polityce" - Konferencja: Związki Polski i Włoch w perspektywie europejskiej w dniach: 2010-10-21,2010-10-21
  • "Rola i pozycja kobiety w islamie" - Konferencja: II Akademicki Kongres Feministyczny "Jak feminizm zmienił polską naukę?" w dniach: 2011-09-26,2011-09-28
  • „Islam wczoraj i dziś” – debata zorganizowana przez Koło Naukowe HOMO POLITICUS afiliowane przy Katedrze Nauk Politycznych UEK, 3 III 2015 w Krakowie
  • „Wywiad gospodarczy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa”, Konferencja WYWIAD I KONTRWYWIAD W TEORII I PRAKTYCE BIZNESU, zorganizowanej przez Wszechnicę Polską Szkoł Wyższą w Warszawie i Fundację Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie, która odbyła się w Warszawie, w dn. 25 maja 2017.
  • Udział (jako gość honorowy) w spotkaniu zorganizowanym przez Koło Naukowe Homo Politicus w dn. 7 maja 2018, nt. „Relacje polsko-żydowskie, w świetle nowelizacji Ustawy o IPN”