Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec

Dr Dominika Karwoth-Zielińska

Notkabiograficzna

Dominika Karwoth-ZielińskaUkończyła w 1999 r. Akademię Ekonomiczną w Katowicach na specjalności międzynarodowych stosunków ekonomicznych, podejmując następnie dalszą naukę na studiach doktoranckich w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku uzyskała tytuł doktora w zakresie nauk o polityce. Od października 2006 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym (dawniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie, początkowo w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej, a od 2008 r. w Katedrze Nauk Politycznych, prowadząc zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.

Kontakt

Pawilon B, pokój 470

Tel.: (012) 293-75-37

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • Schemat i działanie zorganizowanych grup przestępczych
 • Współpraca państw członkowskich UE w zakresie przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości
 • Nielegalna imigracja i handel ludźmi
 • Protokół dyplomatyczny
 • Współczesne konflikty międzynarodowe
 • Terroryzm międzynarodowy

Publikacje

 1. Perspektywa utworzenia Ogólnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, w: Problemy Handlu Międzynarodowego, materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, praca zbiorowa pod redakcją K. Budzowskiego i S. Wydymusa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000
 2. Schemat działania oraz struktura organizacji przestępczych, w: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji, materiały konferencyjne, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2002.
 3. Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo - zagadnienia trzeciego filaru UE, w: Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2007
 4. Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich z Maastricht i Amsterdamskim, współautorstwo - D. Karwoth-Zielińska, H. Tendera-Właszczuk, w: Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2007.
 5. Bariery migracji pracowników w Unii Europejskiej - współautorstwo D. Karwoth-Zielińska, J. Hoyer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 787, "Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej", Kraków 2008.
 6. Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE - współautorstwo D. Karwoth-Zielińska, H. Tendera-Właszczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 787, "Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej", Kraków 2008.
 7. Przestępczość zorganizowana i handel narkotykami; Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, Nr 2, Kraków 2009.
 8. Wpływ nielegalnej imigracji na zmiany w nastawieniu społeczeństw wybranych państw członkowskich oraz w polityce państw członkowskich Unii Europejskiej; Zeszyty Naukowe UEK Nr 824, Kraków 2010.
 9. D.Karwoth-Zielińska: Główne aspekty działania i współpracy międzynarodowej polskich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1989-2009 (w): Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, t.II.;  red. J. Dzwończyk, J. Kornaś; UEK, Kraków 2011    
 10. D.Karwoth-Zielińska: Służby specjalne po okresie transformacji ustrojowej RP, ze szczególnym uwzględnieniem ABW i AW. (w): 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania, red. J. Kornaś, Ł. Danel; Wyd. AGH, Kraków 2014
 11. D.Karwoth-Zielińska: Demokracja w UE i jej wartości na wybranych przykładach (w): Demokracja współczesna wymiar polski i międzynarodowy, red. nauk. J. Kornaś, Ł. Danel, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016
 12. D.Karwoth-Zielińska: Wpływ azjatyckiej przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo wewnętrzne w Europie- wybrane aspekty, (w): Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy., t.1. red. T. Iwanek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016
 13. D.Karwoth-Zielińska: System polityczny Indii- wybrane aspekty, (w): Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, red. nauk. R. Jakimowicz, J. Kornaś; wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017
 14. D.Karwoth-Zielińska: Zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa od lat 90. XX w. do 2015 r. Wybrane aspekty, „ Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 23, 2018r.
 15. D.Karwoth-Zielińska: Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej (w): Polityka i Gospodarka – teoria i praktyka; red. J. Dzwończyk, UEK, Kraków 2019