Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec

IV Rzeczpospolita - fikcja czy rzeczywistość?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kraków-Kielce

10 – 11 października 2007.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Katedrę Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy współpracy Zarządu Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kielcach.

            Przyczynkiem do zorganizowania konferencji stało się nowe wydanie dyskusji w Polsce na temat dorobku i kondycji państwa, związane z przejęciem w 2005 roku rządów przez ugrupowania, opowiadające się programowo za tzw. IV Rzeczpospolitą. Refleksja naukowa nad różnymi aspektami roli współczesnego państwa, w tym przejawów kryzysu III Rzeczypospolitej, a przede wszystkim nad projektami dróg modernizacji państwa polskiego była główną myślą przewodnią organizowanej konferencji. Koncentrowała się ona wokół następujących pytań i problemów:

  • globalizacja a władza polityczna,
  • paradygmaty demokratyzacji,
  • przesłanki efektywności procesu demokratyzacji,
  • drogi i bezdroża polskiej demokracji u progu XXI wieku,
  • sukcesy i porażki  III Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na czym polegała koncepcja  i polityka IV Rzeczypospolitej,
  • jaka Polska? Czy istnieje alternatywa dla IV Rzeczypospolitej ?

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

Prof. AE dr hab. Jerzy Kornaś               -   Przewodniczący Rady  Rady Naukowej

Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki     -   Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

dr Andrzej Juszczyk                             -  Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im Edwarda

Lipińskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Janusz Teczke                  -    Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą AE  w Krakowie

dr Zdobysław Kuleszyński                    -    Prorektor d/s Nauki  WSEiA

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski            -    Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

AE

dr Izabela Rycerska                            -    Prodziekan Wydziału Politologii i Europeistyki WSEiA

Prof. dr hab. Stanisław Żak                 -    Prezes  Zarządu Regionalnego Towarzystwa Wiedzy

Powszechnej w Kielcach

Prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski

Prof. zw. dr hab. Władysław Szostak

Prof. zw. dr hab. Marek Waldenberg

mgr Łukasz Danel                                -     sekretarz Rady Naukowej (AE Kraków)

mgr Emilia Kijanka                               -      sekretarz Rady Naukowej (WSEiA Kielce)