Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle

Polska transformacja – oczekiwania i rzeczywistość

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kraków - Niepołomice, 26 – 27 maja 2010 roku


            Konferencja została zorganizowanej z okazji 40-lecia istnienia Katedry Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jubileusz ten zbiegł się z rocznicą 20-lecia rozpoczęcia przemian ustrojowych w Polsce, co dało znakomity asumpt do naukowej refleksji nad osiągnięciami i niepowodzeniami tego procesu w Rzeczpospolitej Polskiej.

            Celem konferencji było możliwie szerokie spojrzenie na przyczyny, przebieg i skutki transformacji ustrojowej w Polsce. Zaprezentowane w wystąpieniach refleksje, wyniki analiz teoretycznych i empirycznych umożliwiły dyskusję, która pozwoliła nie tylko na ocenę zmian, które dokonały się w Polsce po 1989 roku, ale również na zarysowanie kierunków, w jakich zmierzać miał nasz kraj w kolejnych latach.

Zagadnienia na jakich skupiali się prelegenci to:

 • przesłanki i przebieg transformacji ustrojowej w Polsce
 • skutki społeczno-ekonomiczne przemian ustrojowych
 • polska myśl polityczna okresu transformacji
 • dylematy polskiej konstytucji
 • paradygmaty demokratyzacji
 • drogi i bezdroża polskiej demokracji u progu XXI wieku
 • polska transformacja na tle porównawczym
 • przesłanki bezpieczeństwa międzynarodowego Polski
 • kształtowanie się i przyszłość polskiego systemu politycznego
 • miejsce Polski w zglobalizowanym świecie

Rada Naukowa:

 1. Prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski (UWr)
 2. Prof. dr hab. Roman Bäcker (UMK)
 3. Prof. dr Andrea Ciampani (LUMSA – Rzym)
 4. Prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer (KSW)
 5. Dr Joanna Dzwończyk – sekretarz
 6. Prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner
 7. Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz
 8. Prof. UEK dr hab. Jerzy Kornaś – Przewodniczący
 9. Prof. zw. dr hab. Michał Śliwa (UP)