Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher

Kadra naukowo-dydaktyczna

Obecnie Katedra zatrudnia dziewięcioro pracowników naukowo-dydaktycznych: profesora doktora habilitowanego Jerzego Kornasia, profesorów nadzwyczajnych UEK doktorów habilitowanych Roberta Jakimowicza i Joannę Dzwończyk oraz adiunktów w stopniu doktora – Agnieszkę Latosińską, Dominikę Karwoth-Zielińską, Karolinę Kotulewicz-Wisińską, Łukasza Danela,Rafała Lisiakiewicza oraz asystenta w stopniu magistra - Piotra Andrzeja Glogowskiego. Obsługę administracyjną Katedry prowadzi mgr Agata Marcisz.

Pracownicy KNPZainteresowania naukowo-badawcze poszczególnych pracowników są bardzo zróżnicowane. Prowadzą oni badania nad wieloma zagadnieniami z pogranicza takich dyscyplin naukowych jak politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia czy ekonomia. Jako przykład wskazać można choćby badania Jerzego Kornasia nad polskimi elitami władzy  w okresie międzywojennym oraz polską myślą polityczną XX i XXI wieku,  Roberta Jakimowicza  w obszarze stosunków politycznych w Azji Wschodniej, Joanny Dzwończyk nad populizmem i społeczeństwem obywatelskim, Agnieszki Latosińskiej nad włoską myślą polityczną, Dominiki Karwoth-Zielińskiej nad bezpieczeństwem międzynarodowym, Karoliny Kotulewicz-Wisińskiej nad systemami politycznymi krajów byłego ZSRR, Rafała Lisiakiewicza nad Rosją oraz Łukasza Danela nad brytyjskim parlamentaryzmem.

Pracownicy uczestniczą w licznych konferencjach naukowych – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, zaś ich publikacje ukazują się w wielu opracowaniach pokonferencyjnych, pracach zbiorowych, czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach. Trwałym odzwierciedleniem zainteresowań badawczych poszczególnych pracowników Katedry były publikacje zamieszczane na łamach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych”, ukazujących się systematycznie od 1973 roku.