Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa

Pracownicy

Kadra naukowo-dydaktyczna KNP

1 Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz
2 Prof. dr hab. Jerzy Kornaś
3 Prof. UEK dr hab. Joanna Dzwończyk
4 Dr Łukasz Danel
5 Dr Agnieszka Latosińska
6 Dr Rafał Lisiakiewicz
7 Dr Dominika Karwoth-Zielińska
8 Dr Karolina Kotulewicz-Wisińska
9 Mgr Piotr Andrzej Głogowski