Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung

Dr Agnieszka Latosińska

Notka biograficzna

Agnieszka.Latosinska2Adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia na studiach  I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe z następujących przedmiotów: Polityka zagraniczna Polski, Międzynarodowe stosunki polityczne oraz Służby specjalne w relacjach Wschód-Zachód.

Kontakt

Pawilon B, pokój 471

Tel.: (012) 293-56-04

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Konsultacje

  e-wizytówka

  Zainteresowania naukowe

  • II Rzeczypospolita
  • polityka zagraniczna Polski
  • faszyzm i antyfaszyzm włoski
  • Włoska Partia Ludowa i Chrześcijańska Demokracja we Włoszech
  • stosunki państwo-Kościół w Polsce
  • nacjonalizm francuski
  • naród i państwo żydowskie po II wojnie światowej
  • holocaust
  • konflikty bliskowschodnie i konflikty bałkańskie

  Publikacje

  1. „Luigi Sturzo wobec ewolucji włoskiego faszyzmu w latach 1925-1931” [w:] Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. XXVIII Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005, s. 207-218
  2. Recenzja książki M. Jeżowskiego, Socjologia historyczna Luigiego Sturzo, [w: ] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, nr 3 / 2006
  3. „Luigi Sturzo wobec faszystowskiego i narodowosocjalistycznego totalitaryzmu” [w:] Doktryny.Historia.Władza, A.Citkowska-Kimla, M.Kiwior-Filo, B.Szlachta (red.) Wydawnictwo UJ,  Kraków 2009, s. 163-182
  4. „Transformacja ustrojowa w Polsce w koncepcji Prawa i Sprawiedliwości”, Kielce 2011
  5. „Kościół katolicki w Polsce w nowej rzeczywistości. Wybrane aspekty", Kraków 2011
  6. Wkład ugrupowań katolickich we włoską politykę XX wieku [w:] Horyzonty Polityki 2(2) 2011, Wyd. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie, Kraków 2011, s.215-222.
  7. Instytucja inicjatywy ludowej w Polsce [w:] Dylematy polskiej demokracji, pod red. Ł. Danela i J. Kornasia, Wyd. Fundacja GAP UEK, Kraków 2012, s.297-309
  8. Luigi Sturzo: antyfaszystowska działalność na emigracji (1933-1945) [w:] Zeszyty Naukowe UEK nr 887, Kraków 2012, s. 21-35.
  9. „Stosunki polsko-francuskie w latach 1919-1939” [w:] A.Laska (red.), POLITYKA POLSKA W EUROPIE. Tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości, Wyd. AMELIA, Rzeszów 2013
  10. „Rzeczpospolita Polska a V Republika Francuska. Wybrane aspekty relacji politycznych w latach 1989-2007 [w:] J.Kornaś, Ł.Danel (red.), 25 lat POLSKIEJ TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ-DOKONANIA I WYZWANIA. Tom II, Wyd. AGH, Kraków 2014
  11. A.Latosińska, Chrześcijaństwo w Azji. Casus Kościoła Katolickiego na Filipinach [w:] J.Marszałek-Kawa, B.Płotka (red.), Religie i dziedzictwo kulturowe Azji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 36-5

  Wygłoszone referaty:

  • "Udział katolików włoskich w polityce" - Konferencja: Związki Polski i Włoch w perspektywie europejskiej w dniach: 2010-10-21,2010-10-21
  • "Rola i pozycja kobiety w islamie" - Konferencja: II Akademicki Kongres Feministyczny "Jak feminizm zmienił polską naukę?" w dniach: 2011-09-26,2011-09-28
  • „Islam wczoraj i dziś” – debata zorganizowana przez Koło Naukowe HOMO POLITICUS afiliowane przy Katedrze Nauk Politycznych UEK, 3 III 2015 w Krakowie
  • „Wywiad gospodarczy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa”, Konferencja WYWIAD I KONTRWYWIAD W TEORII I PRAKTYCE BIZNESU, zorganizowanej przez Wszechnicę Polską Szkoł Wyższą w Warszawie i Fundację Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie, która odbyła się w Warszawie, w dn. 25 maja 2017.
  • Udział (jako gość honorowy) w spotkaniu zorganizowanym przez Koło Naukowe Homo Politicus w dn. 7 maja 2018, nt. „Relacje polsko-żydowskie, w świetle nowelizacji Ustawy o IPN”