Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec

Dr Agnieszka Latosińska

Notka biograficzna

Agnieszka.Latosinska2Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia na studiach  I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe z następujących przedmiotów: Polityka zagraniczna Polski, Międzynarodowe stosunki polityczne oraz Służby specjalne w relacjach Wschód-Zachód.

Kontakt

Pawilon B, pokój 471

Tel.: (012) 293-56-04

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Konsultacje

  e-wizytówka

  Zainteresowania naukowe

  • włoska myśl polityczna
  • systemy totalitarne (faszyzm, nazizm, komunizm)
  • problem władzy w systemach niedemokratycznych
  • nacjonalizmy europejskie
  • wywiad i kontrwywiad (również w biznesie)
  • służby specjalne
  •  stosunki Państwo-Kościół
  • konflikty izraelsko-palestyńskie
  • problem narodu i państwa żydowskiego po II wojnie światowej

  Współpraca międzynarodowa

  • Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) – Rzym
  • Istituto Luigi Sturzo di Roma
  • Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

  Publikacje

  1. Luigi Sturzo wobec faszystowskiego i narodowosocjalistycznego totalitaryzmu
   [w:] Doktryny, historia, władza, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2009, s. 163-182
  2. Formy demokracji bezpośredniej jako przykład edukacji politycznej we Włoszech
   vol. 2, nr 3, Horyzonty Polityki, Kraków 2011, s. 211-226
  3. Wkład ugrupowań katolickich we włoską politykę XX wieku
   vol. 2, nr 2, Horyzonty Polityki, Kraków 2011, s. 215-222
  4. Transformacja ustrojowa Polski w koncepcji Prawa i Sprawiedliwości
   [w:] Problemy polskiej transformacji, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej , Kielce, 2011, s. 89-100
  5. Kościół katolicki w Polsce w nowej rzeczywistości : wybrane aspekty
   [w:] Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2011, s. 103-113
  6. Luigi Sturzo: antyfaszystowska działalność na emigracji (1933-1945)
   nr 887, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 21-35
  7. A book review: L.Canfora, A.Giardina, C.Frugoni, A.Barbero, A.M.Banti, E.Gentile, A.Graziosi, V.Vidotto, G.Sabbatucci, A.Riccardi, M.Perrot, I Volti Del Potere, Roma-Bari: Editori Laterza, 2010, pp. 318 – recenzja opublikowana w Polish Political Science Yearbook 2012
  8. Instytucja inicjatywy ludowej w Polsce [w:] Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, 2012, s. 297-309
  9. Stosunki polsko-francuskie w latach 1919-1939
   [w:] Polityka polska w Europie : tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Amelia, Aneta Siewiorek, Rzeszów, 2013, s. 23-37
  10. Rzeczpospolita Polska a V Republika Francuska : wybrane aspekty relacji politycznych w latach 1989-2007 [w:] 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2014, s. 261-273
  11. Ukraina w polityce zagranicznej Polski (2004-2014) [w:] Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń, Stosunki Międzynarodowe. Polska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2016, s. 113-132
  12. Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki [w:] Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 164-214
  13. Tradycje demokracji polskiej [w:] Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 111-128
  14. System polityczny V Republiki Francuskiej [w:] Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 67-106
  15. Chrześcijaństwo w Azji : casus Kościoła katolickiego na Filipinach
   Źródło: Religie i dziedzictwo kulturowe Azji, Biblioteka Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 36-58
  16. Luigi Sturzo - zarys biografii i działalność społeczno-polityczna do momentu emigracji (1871-1924) [w:] Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2019, s. 409-422
  17. Wywiad gospodarczy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa [w:] Wywiad i kontrwywiad gospodarczy. Materiały z konferencji naukowych, Zeszyty Naukowe 1/2019, Wszechnica Polska szkoła Wyższa w Warszawie, s. 27-39

  Wygłoszone referaty:

  • "Udział katolików włoskich w polityce" - Konferencja: Związki Polski i Włoch w perspektywie europejskiej w dniach: 2010-10-21,2010-10-21
  • "Rola i pozycja kobiety w islamie" - Konferencja: II Akademicki Kongres Feministyczny "Jak feminizm zmienił polską naukę?" w dniach: 2011-09-26,2011-09-28
  • „Islam wczoraj i dziś” – debata zorganizowana przez Koło Naukowe HOMO POLITICUS afiliowane przy Katedrze Nauk Politycznych UEK, 3 III 2015 w Krakowie
  • „Wywiad gospodarczy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa”, Konferencja WYWIAD I KONTRWYWIAD W TEORII I PRAKTYCE BIZNESU, zorganizowanej przez Wszechnicę Polską Szkoł Wyższą w Warszawie i Fundację Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie, która odbyła się w Warszawie, w dn. 25 maja 2017.
  • Udział (jako gość honorowy) w spotkaniu zorganizowanym przez Koło Naukowe Homo Politicus w dn. 7 maja 2018, nt. „Relacje polsko-żydowskie, w świetle nowelizacji Ustawy o IPN”