Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow

Dr Dominika Karwoth-Zielińska

Notkabiograficzna

Dominika Karwoth-ZielińskaUkończyła w 1999 r. Akademię Ekonomiczną w Katowicach na specjalności międzynarodowych stosunków ekonomicznych, podejmując następnie dalszą naukę na studiach doktoranckich w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku uzyskała tytuł doktora w zakresie nauk o polityce. Od października 2006 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym (dawniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie, początkowo w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej, a od 2008 r. w Katedrze Nauk Politycznych, prowadząc zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.

Kontakt

Pawilon B, pokój 470

Tel.: (012) 293-75-37

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • Schemat i działanie zorganizowanych grup przestępczych
 • Współpraca państw członkowskich UE w zakresie przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości
 • Nielegalna imigracja i handel ludźmi
 • Protokół dyplomatyczny
 • Współczesne konflikty międzynarodowe
 • Terroryzm międzynarodowy

Publikacje

 1. Perspektywa utworzenia Ogólnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, w: Problemy Handlu Międzynarodowego, materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, praca zbiorowa pod redakcją K. Budzowskiego i S. Wydymusa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000
 2. Schemat działania oraz struktura organizacji przestępczych, w: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji, materiały konferencyjne, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2002.
 3. Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo - zagadnienia trzeciego filaru UE, w: Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2007
 4. Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich z Maastricht i Amsterdamskim, współautorstwo - D. Karwoth-Zielińska, H. Tendera-Właszczuk, w: Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2007.
 5. Bariery migracji pracowników w Unii Europejskiej - współautorstwo D. Karwoth-Zielińska, J. Hoyer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 787, "Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej", Kraków 2008.
 6. Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE - współautorstwo D. Karwoth-Zielińska, H. Tendera-Właszczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 787, "Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej", Kraków 2008.
 7. Przestępczość zorganizowana i handel narkotykami; Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, Nr 2, Kraków 2009.
 8. Wpływ nielegalnej imigracji na zmiany w nastawieniu społeczeństw wybranych państw członkowskich oraz w polityce państw członkowskich Unii Europejskiej; Zeszyty Naukowe UEK Nr 824, Kraków 2010.
 9. D.Karwoth-Zielińska: Główne aspekty działania i współpracy międzynarodowej polskich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1989-2009 (w): Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, t.II.;  red. J. Dzwończyk, J. Kornaś; UEK, Kraków 2011    
 10. D.Karwoth-Zielińska: Służby specjalne po okresie transformacji ustrojowej RP, ze szczególnym uwzględnieniem ABW i AW. (w): 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania, red. J. Kornaś, Ł. Danel; Wyd. AGH, Kraków 2014
 11. D.Karwoth-Zielińska: Demokracja w UE i jej wartości na wybranych przykładach (w): Demokracja współczesna wymiar polski i międzynarodowy, red. nauk. J. Kornaś, Ł. Danel, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016
 12. D.Karwoth-Zielińska: Wpływ azjatyckiej przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo wewnętrzne w Europie- wybrane aspekty, (w): Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy., t.1. red. T. Iwanek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016
 13. D.Karwoth-Zielińska: System polityczny Indii- wybrane aspekty, (w): Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, red. nauk. R. Jakimowicz, J. Kornaś; wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017
 14. D.Karwoth-Zielińska: Zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa od lat 90. XX w. do 2015 r. Wybrane aspekty, „ Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 23, 2018r.
 15. D.Karwoth-Zielińska: Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej (w): Polityka i Gospodarka – teoria i praktyka; red. J. Dzwończyk, UEK, Kraków 2019