Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte

Dr Karolina Kotulewicz-Wisińska

Notka biograficzna

Karolina Kotulewisz

Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych od 2009 roku. Absolwentka (1997 r.) specjalności Handel Zagraniczny kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, tytuł uzyskany na Akademii Ekonomicznej
w Krakowie w 2003 roku, rozprawa doktorska pt.: Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii.

Specjalizuje się w problematyce transformacji polityczno-gospodarczej państw b. ZSRR., procesach integracyjnych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, systemów politycznych i gospodarczych państw WNP, stosunków bilateralnych Federacji Rosyjskiej z państwami b. ZSRR, stosunków Unii Europejskiej z państwami WNP oraz w tematyce Polonii w państwach b. ZSRR.

W Katedrze Studiów Politycznych od 2009 roku pełni funkcję opiekuna praktyk studenckich na kierunku Stosunki Międzynarodowe specjalności Euroazja – Polityka i Gospodarka. Od 2011 roku jest Koordynatorem praktyk studenckich na UEK zajmującym się rekrutacją studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w charakterze woluntariuszy przy i podczas organizacji Forum Ekonomiczne w Krynicy, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie. Jest jednym z pomysłodawców projektu pt. „Spotkania ze Wschodem”, który jest objęty patronatem Rektora UEK, w ramach którego cyklicznie organizuje seminaria dotyczące szeroko rozumianej problematyki stosunków międzynarodowych we współczesnym świecie.  

Kontakt

Pawilon B, pokój 470

Tel.: (012) 293-75-37

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • kraje b. ZSRR
 • procesy integracyjne na obszarze WNP
 • przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze w krajach b. ZSRR
 • stosunki bilateralne Federacji Rosyjskiej z krajami b. ZSRR
 • systemy polityczne i systemy gospodarcze krajów WNP
 • stosunki Unii Europejskiej z krajami b. ZSRR
 • Polonia w krajach b. ZSRR

Publikacje

Monografie

 1. Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia Tom 2, Unia Europejska jako partner strategiczny Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku. Część 2, Aspekt gospodarczy, Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015, ISBN 978-83-233-4019-5 ; 978-83-233-9304-7
 2. Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej : osiągnięcia, problemy, perspektywy, (red.) Makowski Łukasz, Ross Wiktor, Lorencka Małgorzata, Kotulewicz Karolina, Kaziród Anita, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, ISBN 978-83-7205-318-3

 

Rozdziały w materiałach konferencyjnych

 1. Внешнеэкономические связи Вышеградской Группы и Республики Молдавии = Foreign Economic Relations of the Visegrad Group and the Republic of Moldova, [w] Relations between the Visegrad Countries and Russia in the New European Realities: Proceedings of the XII International Scientific Conference, "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities", Moscow, November 30, 2017 / red. L.N. Šišelina - Moskva: Российская академия наук, 2018 - XII Meždunarodnaâ Naučnaâ Konferenciâ "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskwa, Rosja, od 2017-11-30 do 2017-11-30
 2. Экономические сотрудничество стран Восточного Партнерства с РФ и ЕС = Economic Cooperation between the Countries of the Eastern Partnership with the Russian Federation and the EU, Relations the Visegrad Countries and European Union with Russia: Proceedings of the XI International Scientific Conference, Moscow, December 1-2, 2016 "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities" / red. L.N. Šišelina - Moskva: Российская академия наук, 2017
 3. Współczesne wzajemne zależności między demokracją polityczną, społeczną i ekonomiczną, [w] Demokracja współczesna: wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 –Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
 4. Przebieg współpracy Polski i Republiki Mołdawii w ramach programu "Partnerstwo Wschodnie", [w] 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014
 5. Grupy interesu i ich cechy na przykładzie Polski, [w] Dylematy polskiej demokracji/red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012
 6. Współpraca Ukrainy i Mołdowy na rzecz bezpieczeństwa w regionie, [w] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowy. T. 1 / [red. nauk. Maciej Marszałek, Grzegorz Sobolewski, Tomasz Konopka, Anna Cyran] - Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2011
 7. Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na terytorium WNP, [w] Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych/red. Bogusława Bednarczyk, Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007

Rozdziały w monografiach

 1. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013, [w] Polityka i gospodarka: teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
 2. Stosunki bilateralne ChRL i Republiki Mołdawii, [w] Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
 3. Support for the Development of Start-up Entrepreneurship in Poland and Moldova, [w] Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
 4. System polityczny Chińskiej Republiki Ludowej, [w] Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
 5. Współpraca gospodarcza Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską na początku XXI wieku, [w] Badanie polityki zagranicznej państwa. [T. 1], Wymiar europejski / red. Małgorzata Pietrasiak, Joanna Ciesielska-Klikowska, Stanisław Kosmynka - Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, 2017
 6. Wymiar handlowy stosunków gospodarczych USA z ChRL w latach 2000-2015, [w] Stany Zjednoczone - Chiny : w stronę dwubiegunowości? / red. Joanna Ciesielska-Klikowska, Magdalena Marczuk-Karbownik - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017
 7. Nurt ludowy, [w] Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
 8. Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny, [w] Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
 9. Wpływ europejskich procesów integracyjnych na klimat inwestycyjny na Ukrainie, [w] Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 4 / [ed. by Oleksiy Druhov, Piotr BULA] - Lviv: Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine; Cracow University of Economics, 2014
 10. Polityka bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, [w] Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy / red. nauk. Małgorzata Pietrasiak, Sylwester Bębas, Paweł Kowalski - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014
 11. Współpraca bilateralna Federacji Rosyjskiej i Rumunii w latach 2000-2011, [w] Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej / red. Małgorzata Pietrasiak - Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, 2013
 12. Reformy gospodarcze w Republice Mołdawii i ich wyniki, [w] Spotkania polsko-mołdawskie : księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka / red. nauk. Marcin Kosienkowski - Lublin: Episteme, 2013
 13. The Impact of the Geopolitical Position of the Republic of Moldova on the Direction of Its Foreign Policy After the Collapse of the Former USSR, [w] Moldova: in Search of Its Own Place in Europe / ed. by Natalia Cwicinskaja and Piotr Oleksy - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2013
 14. Współpraca polityczno-gospodarcza w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, [w] Integracja gospodarcza i handel: rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie/ red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2012
 15. Współpraca gospodarcza i polityczna ChRL i Republiki Mołdawii, [w] China Goes Global: rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej / red. Małgorzata Pietrasiak, Tomasz Kamiński - Łódź: Zakład Azji Wschodniej UŁ, 2012
 16. Miejsce i rola Kazachstanu w rejonie Azji Centralnej byłego ZSRR, [w] Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka/ red. Małgorzata Pietrasiak - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2012
 17. Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowy w latach 2000-2010, [w] Gospodarka światowa w dobie globalizacji/ red. nauk. Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
 18. Dwadzieścia lat niepodległości Republiki Mołdowy: sukcesy i porażki, [w] Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR : polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy / red. Anna Molenda - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
 19. Współpraca gospodarcza i polityczna Polski z Republiką Mołdową w ostatnim 20-leciu, [w] Transformacja polska: oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2/ red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
 20. Kształtowanie się systemu politycznego Republiki Mołdawii po upadku ZSRR, [w] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw / red. Mieczysław Smoleń, Michał Lubina - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011
 21. Człowiek i polityka : przykład Republiki Mołdowy, [w] Polityczny potencjał człowieka/ [red. Wit Pasierbek] - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011
 22. Mołdawia, [w] Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004

Artykuł w czasopiśmie

 1. Отношения России и ЕС сквозь призму Восточного партнерства = Russia—EU relations in terms of Eastern partnership program, [w] „Вышеградская Европа. Центральноевропейский журнал”, 2019 № 1-2 (I-II)
 1. Stosunki polsko-rumuńskie w latach 2009-2017: wybrane problemy, [w] „Krakowskie Studia Małopolskie”/ red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018)
 1. International Activity of the Innovative Enterprises - Experience and Recommendations, [w] “Eastern European Journal of Regional Studies” - vol. 4, iss. 2 (2018)
 2. Участие стран Вышеградской Группы в программе «Восточное Партнерство» = Participation of the Visegrad Group Countries in the Implementation of the Eastern Partnership Programme, [w] «Современная Европа» = Contemporary Europe. - no. 7 (2018)
 3. Współpraca handlowa państw Azji Centralnej z Unią Europejską i Federacją Rosyjską w latach 2000-2016, [w] «Krakowskie Studia Małopolskie» - nr 22 (2017)
 4. Mołdawia i Ukraina między Federacją Rosyjską i Unią Europejską: aspekt gospodarczy, [w] «Nowa Polityka Wschodnia»/ red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017) , s. 60-81. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2
 5. Вышеградская помощь странам «Восточного Партнерства» = Visegrad Assistance to the Eastern Partnership Countries, [w] «Современная Европа» = Contemporary Europe. - vol. 72, iss. 6 (2016)
 6. Tourism as the Priority for the Economic Development of Modern Georgia = Turystyka jako priorytet rozwoju gospodarczego współczesnej Gruzji, Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 13 (2015)
 7. Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014)
 8. Страницы истории села Стырча = Chapters of History of the Stârcea Village, Analecta Catholica. - nr 7-8 (2013)
 9. Wybrane badania ukraińskie na temat kryzysu finansowo-gospodarczego w skali świata, Europy i Ukrainy, [w] «Krakowskie Studia Międzynarodowe» - t. 9, nr 3 (2012)
 10. Ewolucja systemu partyjnego Republiki Mołdawii w latach 1992-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management/ [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012)
 11. Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011)
 12. Reformy gospodarcze w Mołdawii w latach dziewięćdziesiątych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 555 (2000)
 13. Polsko-rosyjska współpraca handlowa w latach dziewięćdziesiątych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999)