Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli

Dr Łukasz Danel

Notka biograficzna

Lukasz_DanelDoktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Wrocławski), adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Naukowej i Sekretarz Naukowy czasopisma "Krakowskie Studia Małopolskie", członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, opiekun Koła Naukowego „Homo Politicus”, Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.

W ramach swej pracy naukowo-dydaktycznej prowadził zajęcia na takich uczelniach jak: University of the West of Scotland, Uniwersytet Karola w Pradze, Abertay University (Dundee), University of Lisbon oraz Agricultural University of Athens.

Laureat licznych nagród Rektora UEK za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

W latach 2011-2017 laureat plebiscytu "MENTORZY UEK" na najlepszych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W plebiscycie z 2018 roku zdobywca nagrody głównej w kategorii "SUPER-MENTOR".

W 2016 roku odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

Kontakt

Pawilon B, pokój 471

Tel.: (012) 293-56-04

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • Parlamentaryzm brytyjski
 • Systemy polityczne państw europejskich
 • Systemy partyjne oraz wyborcze państw europejskich
 • Polski system partyjny po 1989 roku
 • Współczesna myśl polityczna
 • Europejskie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne
 • Polityczne aspekty stosunków międzynarodowych
 • Funkcjonowanie oraz struktura polityczna Unii Europejskiej

Publikacje

Monografie:

 1. Danel Ł., Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 376.

Redakcja lub współredakcja naukowa:

 1. Danel Ł, Kornaś J. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, ss. 534.
 2. Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ss. 275.
 3. Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom II, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ss. 300.
 4. Kornaś J., Danel Ł., (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 222.
 5. Kornaś J., Danel Ł. (red), Demokracja współczesna – wymiar polski i międzynarodowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 519.

 Teksty w pracach zbiorowych:

 1. Partia Europejskich Socjalistów, [w:] Kornaś J. (red.), Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 117-139.
 2. Traktat Konstytucyjny – co dalej z Unią Europejską?, [w:] Kornaś J. (red.), Nowoczesny Lewiatan. Studia nad współczesnym państwem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006, s. 229-244.
 3. Wizja integracji europejskiej w programach polskich partii politycznych w XXI wieku, [w:] Faryś J, Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. Tom II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 329-345.
 4. Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących – analiza programowa na szczeblu krajowym, [w:] Tomczak Ł. (red.), Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2008, s. 63-77.
 5. Znaczenie i pozycja państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle zmian przewidzianych Traktatem Lizbońskim, [w:] Kamińska K., Mrozowska S., Piwnicki G. (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 383-394.
 6. Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej – ewolucja programowa w latach 1991-2009, [w:] Tomczak Ł. (red.), Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 43-54.
 7. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w programach głównych partii nurtu liberalno-konserwatywnego, [w:] Tomczak Ł. (red.), Polskie ugrupowania liberalne, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 81-91.
 8. Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej, [w:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 12: Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 43-54.
 9. Koalicja „Lewica i Demokraci” wobec „IV Rzeczpospolitej”, [w:] Kornaś J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 9: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 261-271.
 10. Polskie partie liberalne na przestrzeni ostatnich 20 lat – niewypełniona próżnia? [w:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 101-118.
 11. Zmierzch instytucjonalny oraz uwiąd programowy i intelektualny polskiej lewicy AD 2010 [w:] Leszczyńska K., Olszewski E. (red.), Ruch socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 181-196.
 12. Wpływ nowych przepisów prawa wyborczego na wynik wyborów parlamentarnych 2011 r. [w:] Danel Ł., Kornaś J. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 257-272.
 13. Wybory na Prezydenta Miasta Krakowa, [w:] Tomczak Ł. (red.), Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2012, s. 47-62.
 14. Tryb wyboru Prezydenta RP – pytania o potrzebę zmian, [w:] Danel Ł, Kornaś J. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 101-114.
 15. Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (współautorstwo z: J. Kwaśny i A. Żur), [w:] P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 224-231.
 16. System partyjny RP – ewolucja i stan obecny, [w:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 74-98.
 17. Political and Economic Determinants of Social Policy Evolution in Poland after 1989, [w:] J.M. Saiz-Alvarez (ed.), Handbook of Research on Social Entrepreneurship and Solidarity Economics, IGI Global, Hershey 2016, s. 525-538.
 18. Nurt liberalno-konserwatywny, [w:] Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 101-163.
 19. Demokracja brytyjska w obliczu Brexitu i ewentualnej dekompozycji Zjednoczonego Królestwa, [w:] Kornaś J., Danel Ł. (red), Demokracja współczesna – wymiar polski i międzynarodowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 401-420.

 Artykuły:

 1. Prawa mniejszości romskiej w świetle aktów prawa międzynarodowego i działalności niektórych organizacji międzynarodowych, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 779, Kraków 2008, s. 103-118.
 2. Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 803, Kraków 2009, s. 107-117.
 3. Nurt liberalno-konserwatywny w Polsce po 1989 roku na przykładzie Unii Polityki Realnej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych, Nr 824, Kraków 2010, s. 69-81.
 4. 25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego – teoria i praktyka, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Problemy społeczne, polityczne i prawne, Nr 921, Kraków 2013, s. 35-53.
 5. Lokalne referendum odwoławcze – rys historyczny i propozycje zmian, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 2 (926), Kraków 2014, s. 5-19.
 6. Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 7 (931), Kraków 2014, s. 5-20.