W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa

Dr Rafał Lisiakiewicz

Notka biograficzna

rafa lisiakiewicz

Politolog, specjalność stosunki międzynarodowe, pracownik Katedry Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent historii i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz kulturoznawstwa międzynarodowego w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską Polityka Rosji wobec Polski w okresie prezydentury Władimira Putina (2000-2008) obronił w 2010 r.

Specjalizuje się w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Współpracuje z ośrodkami naukowymi i pozarządowymi z Polski, Rosji i innych krajów. Stara się łączyć wiedzę o procesach międzynarodowych z praktyką gospodarczą, czego owocem były organizowane przez niego Akademie Biznesowe Rynków Wschodnich czy konferencje oraz seminaria poświęcone współpracy z obszarem WNP

Kontakt

Pawilon B, pokój 470

Tel.: (012) 293-75-37

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

 • stosunki polsko-rosyjskie
 • polityka zagraniczna i system polityczny Federacji Rosyjskiej
 • relacje rosyjsko-unijne
 • polityka zagraniczna RP
 • sytuacja na obszarze postradzieckim
 • energetyka
 • elity polityczne i gospodarcze Federacji Rosyjskiej
 • relacje państwo-gospodarka w Federacji Rosyjskiej
 • aktywność międzynarodowa Chin i Indii

Publikacje

Monografie:

 1. Polityka Rosji wobec Polski za prezydentury Władimira Putina (2000-2008), Toruń 2011, ss. 383.

Artykuły naukowe:

 1. Polski marsz do NATO a stanowisko Rosji, [w:] Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy [CD-ROM], red. A. Molenda, Kraków 2011, s. 87-104.
 2. Znaczenie Polski w polityce europejskiej Rosji po rozpadzie ZSRR - perspektywa rosyjska, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 3: Kontekst międzynarodowy, pod red. Joachima Dieca, Kraków 2011, s. 391-409.
 3. Polska i Rosja – dialog i rywalizacja z ociepleniem oraz prezydencją w tle [online], „Libertè”, nr 28 (2011), http://www.liberte.pl/component/content/article/1882.html?ed=1
 4. Dlaczego tak trudno „być” z Rosją, „Gazeta sympozjalna”, nr 17 (2011).
 5. Rosja Putina, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, 2009, Nr 1 (24), s. 180-193.
 6. Zbliżenie NATO - Rosja. Bez zmian w kwestiach zasadniczych, [online], Portal Spraw Zagranicznych, 28.02.2009, http://www.psz.pl/tekst-17908/Zblizenie-NATO-Rosja-Bez-zmian-w-kwestiach-zasadniczych
 7. Spec-służby, afery kremlowskie, a dojście Putina do władzy [online], Portal Spraw Zagranicznych, 12.02.2009, http://www.psz.pl/tekst-17356/Rafal-Lisiakiewicz-Specsluzby-afery-kremlowskie-a-dojscie-Putina-do-wladzy
 8. Kampania prezydencka Putina w 2000 r. - wstęp do „sterowanej” demokracji [online], Portal Spraw Zagranicznych, 8.02.2009, http://www.psz.pl/tekst-17154/Rafal-Lisiakiewicz-Kampania-prezydencka-Putina-w-2000-r-wstep-do-sterowanej-demokracji
 9. Wybory do Dumy w 1999 r. i „przekazanie” władzy Putinowi – probierz putinizmu [online], Portal Spraw Zagranicznych, 28.01.2009,  http://www.psz.pl/tekst-16684/Rafal-Lisiakiewicz-Wybory-do-Dumy-1999-r-i-przekazanie-wladzy-Putinowi-probierz-putinizmu
 10. Kwestia zmiany władzy w Rosji w roku 2008 [online], Instytut Integracji Europejskiej, 04.2008, http://ik.org.pl/publikacja/nr/836/Kwestia-wybor%C3%B3w-prezydenckich-w-Rosji-w-2008-r.
 11. Gazociąg Północny i jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski – reakcje prasy polskiej i rosyjskiej na podpisanie umowy o jego budowie [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa T 2, pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzyńskiej, Szczecin 2007, s. 2005-219.
 12. Władimir Putin – droga do władzy [w:] Przywództwo polityczne, pod red. A.K. Piaseckiego, Kraków 2006, s. 247-263.
 13. Współpracy gospodarcza Obwodu Kaliningradzkiego z krajami Unii Europejskiej na przykładzie Polski, Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, tom 2 (2007), Kraków 2007, s. 57-70.
 14. Smroków – historia wsi [online], portal Nasze Okolice, http://www.naszeokolice.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90
 15. Czy się nie udało?, „Libertè” 2.12.2012, http://liberte.pl/czy-sie-nie-udalo/
 16. Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wobec Zachodu w nowym wydaniu w okresie prezydentury D. Miedwiediewa - zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Problemy społeczne, polityczne i prawne, nr 882, 2012 r.
 17. Dylemat Rosji w polskiej polityce zagranicznej. Federacja Rosyjska w programach politycznych polskich partii, przykład PO i PiS, [w:] Dylematy polskiej demokracji, pod red. Łukasza Danela i Jerzego Kornasia, Kraków 2012, s. 509-532.
 18. Miejsce Polski w polityce zagranicznej Rosji za prezydentury Putina (2000-2008), „Polityka Wschodnia” nr 1, 2012.
 19. Smroków – krótki zarys dziejów wsi do XIX w., folder „Okno na Smroków”, wydany na jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie, 2012, s. 23-26.
 20. Myśl polityczna Samoobrony RP, [w:] Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej, rozdział w badaniach statutowych 2011 r. Umowa nr 146/KNP/1/2011/s/625, ss.60
 21. Rosja a bezpieczeństwo energetyczne Polski [w:] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, t. 2, Kielce 2011, s. 83-91.
                                                 

Artykuły publicystyczne:

 1. Smoleńsk – narzędzie w rękach Kremla, [online], Portal Spraw Zagranicznych, 22.01.2011, http://www.psz.pl/tekst-36063/Rafal-Lisiakiewicz-Smolensk-narzedzie-w-rekacc-Kremla
 2. Rosyjska ofensywa po Smoleńsku [online], Portal Spraw Zagranicznych, 27.08.2010,  http://www.psz.pl/tekst-33228/Rosyjska-ofensywa-po-Smolensku
 3. Zapomniana tragedia, „Konspekt”, Nr 36, 2010.
 4. I Międzynarodowy Festiwal Studencki „Друзья, прекрасен наш союз!” – język rosyjski jako pomost do międzynarodowej wymiany poglądów, „Konspekt”, Nr 35, 2010.
 5. Rosyjski świat” w Krakowie [online], Wschodnia Perspektywa, marzec 2009, http://www.wschodniaperspektywa.pl/
 6. Smroków. Krótki zarys dziejów wsi, „Głos Słomnik”, czerwiec/lipiec 2005.
 7. Polska i Rosja – dialog i rywalizacja z ociepleniem oraz prezydencją w tle [online], „Libertè”, nr 28, http://www.liberte.pl/component/content/article/1882.html?ed=1
 8. Dlaczego tak trudno „być” z Rosją, Gazeta Sympozjalna”, nr 17.
 9. Trzeci kandydat do Kremla [online], Portal Spraw Zagranicznych, 30.06.2011, http://www.psz.pl/tekst-38472/Trzeci-kandydat-do-Kremla
 10. Krakowskie spotkanie ze Wschodem, „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 1 2011, s. 263-266.


W publikacji:

 1. The Place of NATO in Russian Security Policy in the 21st century.
 2. Российскя концепция европейского порядка в 21 веке и польская позиция. Элементы конфликта, Moskwa.
 3. Политические элиты Российской Федерации о политике по отношению к Польше в XXI веке. Очерк проблематики. 
 4. Zaplecze koncepcyjne rosyjskiej polityki zagranicznej w początku XXI w. – zarys problematyki badawczej.
 5. The clash of the Polish and Russian conceptions of the European security policy in the 21st century.
 6. Polityka bezpieczeństwa Rosji za prezydentury D. Miedwiediewa a interesy Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego”