Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli

Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz

Notka biograficzna

Robert Jakimowicz

związek z UEK /byłej AE/: od lutego 1985;

kierunki i specjalności: stosunki międzynarodowe, studia  wschodnie – region Azji i Pacyfiku; polska polityka zagraniczna od 1989;

aktualne miejsce pracy i stanowisko: Katedra Studiów Politycznych, Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków – prof. nadzw.;

studia, stopnie i tytuły naukowe:

studia – nauki polityczne, 5. letnie studia dzienne, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 1978-1983; mgr nauk politycznych, specjalność organizacyjno-polityczna: tytuł obronionej pracy magisterskiej: Konflikt koreański i wojna w polityce Stanów Zjednoczonych;

dr – Instytut Nauk Politycznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 1994; stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce; tytuł obronionej pracy doktorskiej: Stosunki japońsko-radzieckie w latach 1945-1991;

dr hab. – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; tytuł obronionej pracy habilitacyjnej: Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002. Aspekty polityczne i gospodarcze;

prof. UEK -od 1 października 2008 r.;

prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - od 1 października 2008 r. do 30 sierpnia 2016 r.;

Kierownik Katedry Studiów Politycznych - od 1 października 2019 r.

organizacje: członkostwo w Towarzystwie Azji i Pacyfiku od 1996 r.

Kontakt

Pawilon B, pokój 478

Tel.: (012) 293-52-98

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Konsultacje

  e-wizytówka

  Zainteresowania naukowe

  1. Współczesne stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (Chiny, Japonia, Rosja, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Korea Północna):
   • Problemy polityczne i gospodarcze Japonii na przełomie XX i XXI,
   • Spory terytorialne Japonii – geneza, przebieg, stan współczesny,
   • Problemy polityczne i gospodarcze w stosunkach japońsko – chińskich,
   • Stosunki japońsko-amerykańskie (okupacja i okres pookupacyjny),
   • Chińskie reformy po 1978 r. i ich konsekwencje międzynarodowe,
   • Przyłączenie Hong Kongu i Macau do ChRL,
   • Problem Tajwanu i jego wpływ na stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku,
   • Prawa człowieka w Chinach z punktu widzenia Zachodu i Wschodu,
   • Stany Zjednoczone, ChRL, Japonia i Rosja wobec problemu zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego,
   • Zaangażowanie USA w Wietnamie oraz współczesny stan stosunków amerykańsko-wietnamskich,
   • Rola sojuszy wojskowych USA w regionie Azji i Pacyfiku,
   • Rosja jako drugorzędne mocarstwo,
   • Rola ASEAN, Regionalnego Forum ASEAN-ARF i ASEM w regionie, w kontekście współpracy gospodarczej i bezpieczeństwa,
   • Instytucje ekonomiczne w regionie Azji i Pacyfiku w ramach trendów współczesnej globalizacji
  2. Polska polityka zagraniczna (Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia i wybrane państwa zachodnie, w tym Stany Zjednoczone; integracja Polski ze strukturami zachodnioeuropejskimi, obecna rola Polski w strukturach zachodnioeuropejskich):
   • Główne cele polskiej polityki zagranicznej po wyborach czerwcowych z 1989r.,
   • Stosunki polsko-rosyjskie od 1992r.,
   • Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze stosunków polsko-ukraińskich od 1992r.,
   • Polska polityka zagraniczna wobec Białorusi od 1996r.,
   • Problemy i perspektywy rozwoju stosunków z Litwą, Łotwą i Estonią,

  Publikacje

  Książki

  1.      Współautorstwo Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, „Studia i szkice”. Pod redakcją K. Gawlikowskiego we współpracy z M. Ławacz, Stosunki chińsko-japońskie w latach 90. – aspekty polityczne i gospodarcze, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004,  s. 15-25.

  2.      Współautorstwo Europa 25. Opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej, pod red. M. Bankowicza, K. Szczerskiego, Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze stosunków polsko-ukraińskich w dobie integracji europejskiej (lata 1991-2002), Kraków 2004, s. 253-280.

  3.      R. Jakimowicz, Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002. Aspekty polityczne i gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 250.

  4.      Współautorstwo Drogi i bezdroża ku demokracji, pod red. R. Dekera i J. Marszałek-Kawy, Polska i Inicjatywa Środkowoeuropejska w latach 1991-2003, Wydawnictwo MADO, Seria wydawnicza Problemy współczesnego świata, Nr 4, Toruń 2005, s. 138-149.

  5.      Współautorstwo Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, pod red. E. Kużelewskiej i K. Stefanowicz, Współczesne stosunki rosyjsko-amerykańskie – wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 238-253.

  6.      Współautorstwo Półwysep Koreański a problem bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku [w:} Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, pod red. Klemensa Budzowskiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, s. 195-201.

  7.      Współautorstwo Problemy społeczno-gospodarcze Syberii, Pod red. M. Pietrasiak i M. Stańczyk, Szanghajska Organizacja Współpracy – wymiar gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Łódzki Zakład Azji Wschodniej, Łódź 2011, s. 23-37. (PDF).

  8.      Współautorstwo China goes glabal. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, pod red. M. Pietrasiak i T. Kamińskiego, Stosunki pomiędzy ChRL i ASEAN w latach 1991-2011. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, Zakład Azji Wschodniej Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2012, s. 123-137. [PDF]

  9.      Współautorstwo Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka, pod red. M. Pietrasiak, Problem obecności gospodarczej Federacji Rosyjskiej w strukturach regionu Azji i Pacyfiku w kontekście relacji z ASEAN i APEC, Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2012, s. 101-116.

  10.  Arktyka –współczesne wyzwanie dla rosyjskiej polityki zagranicznej, [w:] Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, pod red. M. Pietrasiak, Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2013, s. 91-110.

  11.  Współautorstwo W kierunku nowego ładu gospodarczego – rola Azji w XXI wieku, pod red. naukową  J. Marszałek Kawa, R. Gawłowski, Szanse i zagrożenia dla rozwoju współczesnych stosunków gospodarczych między Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 320-340.

  12.  R. Jakimowicz, Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia. Tom 3. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Azji i Pacyfiku, Azji Centralnej i Arktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015. (ISBN: 978-83-233-9307-8, s. 364]

  13.  Współautorstwo, Demokracja Współczesna. Wymiar polski i międzynarodowy, pod red. Naukowa J. Marszałek-Kawa, J. Sielski, Wybrane elementy demokracji japońskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, (ISBN: 978-83-8019-658-2), s. 421-438.

  14.  Współautorstwo, Współpraca, konkurencja czy rywalizacja? Oblicza stosunków międzynarodowych w Azji, pod red. Joanna Marszałek-Kawa, Alicja Stańco-Wawrzyńska, Priorytety polityki zagranicznej Republiki Mongolii w latach 1992-2016, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, (ISBN: 978-83-8019-667-4), s. 253-299.

  15.  Współautorstwo, Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, po red. Łukasz Gacek, Rafał Kwiecińskie, Ewa Trojnar, Rozwój północnokoreańskiego programu nuklearnego – wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, (ISBN: 978-83-7383-887-1), s. 187-204.

  16.  Współautorstwo, Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska, pod red. P. Matery, M. Pietrasiak, R. Bani & M. Stelmacha, Wybrane aspekty polityczne, gospodarcze i militarne w stosunkach chińsko-amerykańskich w XXI wieku, Wydawnictwo Rambler, dla Polskiego Towarzystwa Studiów międzynarodowych, Warszawa 2017, (ISBN: 978 83 62751 617), s. 119-143

  17. Współredakcja naukowa: "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji". Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-817-3.

  18. Wstęp (w:) "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji". Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 5-6.

  19.  Współautorstwo, Partnerzy, rywale: współpraca i rywalizacja państw azjatyckich, red. Sylwester Gardocki, Zarys stosunków polsko-mongolskich w latach 1992-2016, Wydawnictwo Adam Marszałek 2018, s. 67-99.

  20. Współautorstwo, Wybrane systemy polityczne Europy i Azji, redakcja naukowa R. Jakimowicz, J. Kornaś, System polityczny Japonii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, (ISBN 978-83-8019-817-3), s. 229-256.

  21. Współautorstwo Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy, pod red. naukową  J. Kornaś, Ł. Danel, System wyborczy i finansowanie partii politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015,  s. 99-132, ISBN 978-83-8019-331-4..

  22. Współautorstwo, Gospodarka globalna w świetle wyzwań Industry 4.0, pod red. J. Marszałek-Kawa, P. Chudziński, R. Miśkiewicz, Ewolucja stosunków politycznych i gospodarczych między Polską i Chińską Republiką Ludową w latach 1990-2017, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 140-182.

  23. Współautorstwo, Polityka i gospodarka. Teoria i praktyka, pod red. J. Dzwończyk, Wybrane aspekty polsko-francuskich stosunków politycznych przed akcesją do Unii Europejskiej (1990-2004), Monografia dedykowana Panu prof. zw. dr hab. Jerzemu Kornasiowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2019, s. 288-302.

  Artykuły naukowe

  1.      Polityczne aspekty zjednoczenia Korei. Geneza i problemy współczesne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej (dalej: ZN AE), Kraków 1987, nr 227, s. 97-114.

  2.      Sojusz militarny Japonii ze Stanami Zjednoczonymi. ZN AE, Kraków 1988, nr 250, s. 113-131.

  3.      Ewolucja stosunków japońsko-chińskich w latach 1949-1978. ZN AE, Kraków 1988, nr 274, s. 141-161.

  4.      Ewolucja stosunków japońsko-radzieckich w latach 1945-1985 (Punkt widzenia strony radzieckiej), ZN AE, Kraków 1989, nr 303, s. 75-99.

  5.      Proces kształtowania się japońsko-amerykańskiego sojuszu militarnego w latach 1976-1986 (Artykuł opracowano w ramach CPBB 114 III - B), ZN AE, Kraków 1991, nr 339, s. 111-135.

  6.      Japońsko-radziecki spór terytorialny, ZN AE, Kraków 1992, nr 358, s. 19-35.

  7.      Zarys japońsko-radzieckich stosunków gospodarczych w latach 1946-1989, ZN AE, Kraków 1993, nr 339, s. 51-67.

  8.      Stanowisko ZSRR w sporze terytorialnym z Japonią (1945-1991), ZN AE, Kraków 1994, nr 424, s. 51-67.

  9.      Związek Radziecki wobec problemów okupacyjnych Japonii, ZN AE, Kraków 1994, nr 437, s. 81-96.

  10.  Rozbieżności radziecko-amerykańskie wobec traktatu pokojowego z Japonią, ZN AE, Kraków 1995, nr 460, s. 62-73.

  11.  Problemy polskiej polityki zagranicznej w okresie transformacji ustrojowej, w: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. (Materiały pokonferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych), Kraków 1995, s. 58-67.

  12.  Problem posiadania sił zbrojnych przez Japonię w świetle konstytucji z 1946 r., ZN AE, Kraków 1997, nr 484, s. 55-65.

  13.  Związek Radziecki a remilitaryzacja Japonii, ZN AE, Kraków 1998, nr 500, s. 47-62.

  14.  Polska wobec integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi - wybrane problemy, w: Bariery i stymulatory integracji europejskiej, red. H. Przybylski, i. 2, Katowice 1998, s. 39-59.

  15.  Wybrane problemy sporne w stosunkach japońsko-chińskich po 1978 roku, ZN       AE, Kraków 1999, nr 521, s. 51-64.

  16.  Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych po 1978 roku, w: Azja-Pacyfik, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, rocznik, tom II 1999, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999, s. 33-48.

  17.  Zarys stosunków polsko-rosyjskich w latach 1992-1999, „Studia i Materiały PISM”, nr 23, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych - Polish Foundation of International Affairs, Warszawa, marzec 2000 roku, s. 1-21.

  18.  Japońsko-rosyjski spór terytorialny po upadku Związku Radzieckiego, ZN AE, Kraków 2000, nr 548, s. 33-45.

  19.  Stosunek wybranych krajów byłego ZSRR do procesów integracyjnych Polski (lata dziewięćdziesiąte), [w:] Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej, Puławy 2001, s. 107-120.

  20.  Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1949-1972, ZN AE, Kraków 2001, nr 571, s. 39-56.

  21.  Globalizacja a kraje azjatyckie regionu Pacyfiku (wybrane aspekty), [w:] Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, pod redakcją Zenony Marii Nowak, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002, s. 177-189.

  22.  Japońsko-chińskie stosunki gospodarcze w latach 1972-1978, ZN AE, Kraków 2002, nr 611, s. 73-88.

  23.  Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich (współautor dr Joanna Dzwończyk), ZN AE Kraków 2002, nr 611, s. 103-116.

  24.  Stosunki Japonii z ChRL. Problem traktatu pokojowego i jego zawarcie, [w:] „Azja-Pacyfik”, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, rocznik, tom V 2002, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 124-139.

  25.  Polska i Rada Państw Morza Bałtyckiego w latach 1992-2002, [w:] Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina, pod red. L. Gawora, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 117-133.

  26.  Zarys problemów politycznych w stosunkach japońsko-chińskich w latach 1949-1972, ZN AE Kraków 2003, nr 638, s. 37-50.

  27.  Chińsko-japoński spór o Wyspy Senkaku, [w:] Współczesna Japonia. Mocarstwo na rozdrożu, pod red. M. Potockiej i M. Pietrasiak, Spór japońsko-chiński o Wyspy Senkaku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, s. 113-124.

  28.  Problem uczestnictwa Chin w konferencji w San Francisco w 1951 i jego implikacje (japoński dylemat w sprawie zawarcia traktatu pokojowego z Chinami), ZN AE Kraków 2004, nr 655, s. 51-64.                            

  29.  Kwestia podręcznikowa we współczesnych stosunkach japońsko-chińskich, ZN AE Kraków 2005, nr 692, s. 77-90.

  30.  Polityczne aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1991-2003, ZN AE Kraków 2006, nr 706, s. 41-58.

  31.  Misja chrześcijan w Japonii, [w:] Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem,  pod red. U. Cierniak i ks. J. Grabowskiego, Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Teologiczny w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, Częstochowa 2006, s. 611-620.

  32.  Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 (wybrane aspekty polityczne i gospodarcze – polski punkt widzenia), ZN AE Kraków 2007, nr 749, s. 21-39.

  33.  Stosunki polsko-amerykańskie na przełomie XX i XX wieku. Wybrane zagadnienia –polski punkt widzenia, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, Gorzów Wielkopolski 2007, II t., s. 377-391.

  34.  Azja Północno-Wschodnia w polityce zagranicznej Rosji w pierwszych latach XXI wieku,[w.] Rosja, Chiny, Japonia w polityce globalnej, Materiały konferencyjne, nr 1, Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2008, s. 167-195.

  35.  Rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Japonią a ASEAN-em na przełomie XX i XXI wieku,[w.] Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, pod red. Klemensa Budzowskiego, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008, s. 139-154.

  36.  Zarys japońsko-rosyjskich stosunków gospodarczych w latach 1992-2005, ZN UEK Kraków 2008, nr 779, s. 65-81.

  37.  Stosunki japońsko-chińskie w pierwszych latach XXI wieku – współpraca, rywalizacja i konfrontacja (wybrane aspekty), [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, pod red. Ireny Stawowy-Kawki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s, 345-358..

  38.  Stosunki Polski z krajami Azji Północno-Wschodniej w latach 1990-2007, [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, pod red. Janusza Farysia, Przemysława Słowińskiego, Tomasza Sikorskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 391-406.

  39.  Spór o Wysypy Kurylskie w okresie prezydentury Władimira Putina, [w:] Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej, pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 43-60.

  40.  Zarys polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych, ZN UEK Kraków 2009, nr 803, s. 45-61.

  41.  Współczesne stosunki rosyjsko-amerykańskie – wybrane problemy, [w:] Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, pod red. E. Kużelewskiej i K. Stefanowicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 238-253.

  42.  Problemy i wyzwania w chińsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Między kryzysem a współpracą gospodarcza, pod red. Marcina Lasonia, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 125-136.

  43.  Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną w latach 1989-2009, [w:] Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, pod red. J. Dzwończyk i J. Kornasia,  „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 12. Kraków 2010, s. 207-219.

  44.  Stosunki polsko-rosyjskie na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane problemy [w:] Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, pod red. J. Kornasia, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9, Kraków 2010, s. 427-440.

  45.  Gospodarcze aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1992-2007, Zeszyty Naukowe nr 824 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 25-38.

  46.  Szanghajska Organizacja Współpracy – wymiar gospodarczy [w:] "Problemy społeczno-gospodarcze Syberii" pod redakcją naukową Małgorzaty Pietrasiak i Malgorzaty Stańczyk, Uniwersytet Łódzki, Zakład Azji Wschodniej Interdyscyplinarny Zespół Badań Syzberyjskich, Łódź 2011. s. 23-38.

  47.  Szanghajska Organizacja Współpracy – wymiar polityczny i wojskowy, Zeszyty Naukowe nr 882, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Problemy społeczne, polityczne i prawne, Kraków 2012, s. 117-129.

  48.  Rozwój stosunków dyplomatycznych i gospodarczych Polski z państwami Azji Środkowej w latach 1992-2011, [w:] Dylematy polskiej demokracji, pod red. Naukową Ł. Danel i J. Kornaś, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawca: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 441-461.

  49.  ASEM – problemy i wyzwania w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. w kontekście kryzysu Unii Europejskiej, [w:] Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i Świata, pod red. Erharda Cziomera, Krakowskie Studia Międzynarodowe, Kraków 2012, numer 4, s. 133-152.

  50.  Современные шансы и угрозы для развития польско-российских отношении,  [в:]  Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы, под общей редактцей Ал.А. Громыко, Е.В. .Ананьевой, Ассоциация Европейских Исследований, Институт Европы Российской Академий Наук, Издательство „ Вес Мир”, Москва 2013, s. 186-196.

  51.  Polityka Polski wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy. Wybrane zagadnienia, [w:] Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy, pod red. naukową M. Pietrasiak, S. Bobas, P. Kowalski, Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowei Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2014, s. 111-136.

  52.  Członkostwo unijne Polski jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i gospodarczego, [w:] 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania, pod red. Ł. Danel i J. Kornasia, Wydawnictwo AGH, Kraków 2014, s. 205-218.

  53.  Dynamiczny rozwój APEC wyzwaniem dla więzi transatlantyckich, [w:] Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, pod red. E. Cziomer, Kraków 2014, nr 2, s. 143-161..

  54.  Польско-российские экономические отношения в 2004-2016 годах, „Современная Европа68 (52) System wyborczy i finansowanie partii politycznych, [w:] Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy, redakcja naukowa Jerzy Kornaś Łukasz Danel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 99-132.

  55.  Członkostwo Polski w NATO jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i militarnego, [w:] Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, pod red. M. Pietrasiak, M. Stelmach i K. Żakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 203-224. [PDF] ”, nr 6, 2016, s. 107-115. ISSN:0201-7083, DOI. {PDF]

  56.  Nowy Jedwabny Szlak a wzrost pozycji krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec Rosji i Chin, „Nowa Polityka Wschodnia” 2017, nr 1, s. 27-46.

  Artykuły naukowe przed publikacją

  1. System polityczny Republiki Mongolii w latach 1991-2018

  2. Nierozwiązane dwudziestowieczne problemy polityczne w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku

  3. Gospodarcze wyzwania i zagrożenia w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku 

  Recenzje i artykuły recenzyjne:

  1.  "Tichookieanskoje Soobszczestwo". Płany i perspiektiwy, Izdatielstwo "Nauka". Moskwa 1987 r., s. 352, w: "Sprawy Międzynarodowe" 1988, nr 7-8, s. 175-177.

  2.  G.S. Chozin, SSzA: kosmos i politika, Izdatielstwo "Nauka", Moskwa 1988, w: "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 2, s. 148-151.

  3.  L.N. Kutakow, Moskwa - Tokio, Oczerki diplomaticzeskich otnoszenij 1956-1986, Izdatielstwo "Mieżdunarodnyje Otnoszenija", Moskwa 1988, w: "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 4, s. 145-148.

  4.  European and Asia-Pacific Integration: Political, Security and Economic Perspectives, Yu-Ming Shaw (ed), Taipei: Institute of International Relations, National Chengchi University, Taipei 1998, 217 pp. the polish quarterly of international affairs, Warsaw Autumn 1999 Volume 8 No. 4.

  5.  China and Japan. History, trends and prospects, edited by Christopher Howe, Oxford 1996, Clarendon Paperbacks, s. 203. w: "Dzieje Najnowsze", Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa 2000, nr 1, s. 233-243.

  6.  Driven by Growth. Political Change in the Asia-Pacific Region. Revised Edition, editor James W. Morley, Studies of the East Asian Institute, Columbia University, Armonk, New York, London, England 1999, s. 394, w: "Azja-Pacyfik" 2000, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, rocznik, nr 3, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 353-364.

  7.  New Dimensions of China-Japanese-U.S. Relations, edited by Japan Center for Innternational Exchange, Tokyo, New York 1999, s. 120, w: "Azja-Pacyfik" 2000, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, rocznik, nr 3, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 382-390.

  8.  Globalisation and the Asia-Pacific, edited by Kris Olds, Peter Dicken, Philip F. Kelly, Lily Kong and Henry Wai-chung Yeung, Warwick Studies in Globalisation Series, London and New York 1999, s. 293, w: "Azja-Pacyfik" 2001, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, rocznik, nr 4, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 239-249.

  9.  R. Lisiakiewicz, Polityka Rosji wobec Polski za prezydentury Władimira Putina (2000-2008), Wydawnictwo MADO, Toruń 2011, ss. 383, w: „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 1 (2), s. 282-285.

  10. Marcin Grabowski, Rywalizacja czy integracja? Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 329, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2017, nr 22, s. 208-212.

  11. Oskar Pietrewicz, Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstwa, Wydawnictwo Jedwabnego Szlaku, Warszawa 2016, s. 300, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2017, nr 22, s. 223-226.

  Recenzje wydawnicze:

  1.  Fenomen Chin. Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, pod red. Małgorzaty Pietrasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 1-233.

  2.  M. Pietrasiak, Środowiskowe wyznaczniki polityki zagranicznej Wietnamu w obliczu procesów integracji z gospodarką światową, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.2010. ss. 235.

  3.  Recenzja fragmentu podręcznika dla studentów kierunku Europeistyka: Małgorzata Bielecka, NAUKA O POLITYCE – dla studentów ŚWSZ, kierunek: Europeistyka, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2010. s. 1-65.

  4.  Recenzja wydawnicza materiałów pokonferencyjnych (Konferencja zorganizowania przez Koło Nauk Politycznych Homo Politicus UEK pod tytułem: Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki dwadzieścia lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy.

  5. Kobiety w cywilizacji konfucjańskiej, red. naukowa Elżbieta Potocka, Wydawnictwo Naukowe GRADO, seria Biblioteki Azji i Pacyfiku, Toruń 2014, s. 250   (fragment recenzji na tylnej okładce).

  6. Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, pod redakcja naukową Małgorzaty Pietrasiak, Dominika Mierzejewskiego i Karola Żakowskiego, Contemporary Asian Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.. 252.

  7. M. Pietrasiak, Trudne pojednanie. Dyplomacja w procesie normalizacji stosunków amerykańsko-wietnamskich, Contemporary Asian Studies Series, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017, s. 309.

  8. Recenzje wydawnicze 6 artykułów anglojęzycznych (autorzy anonimowi) do „Warsaw Forum of Economic Sociology, nr 2 (16) 2018

  9. Recenzje wydawnicze 7 artykułów do kwartalnika „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 4/2018 pod red. A. Paterek” [MNi SW 9 pkt]

  10. Recenzje wydawnicze 14 artykułów do publikacji w jubileuszowym numerze „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” napisanych przez pracowników i uczniów Kanclerza uczelni dr Klemensa Budzowskiego