Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher

Dylematy polskiej demokracji

KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH

i

KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

wraz z

Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej

mają zaszczyt zaprosić na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

DYLEMATY POLSKIEJ DEMOKRACJI

Pod patronatem Jego Magnificencji prof. dra hab. Romana Niestroja – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Kraków, 19-20 października 2011

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Przewodniczący Rady Naukowej:

 • prof. UEK dr hab. Jerzy Kornaś – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członkowie Rady Naukowej:

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisław Bisztyga – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer – Krakowska Akademia
 • dr hab. Joanna Dzwończyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Juliusz Gardawski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Edward Olszewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Leszek Ruchwa – Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr Łukasz Danel – Przewodniczący
 • mgr Agata Marcisz – Sekretarz
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • dr Michał Kudłacz

Konferencja jest organizowana dla upamiętnienia 15 rocznicy śmierci Profesora Jerzego Indraszkiewicza

Kierownika Katedry Nauk Politycznych w latach 1983-1996.

ZAŁOŻENIA NAUKOWE

Polska jest państwem, które zapoczątkowało przemiany określane mianem demokratycznej transformacji. To tu zainicjowane zostały procesy demokratyzacji państw i urynkowienia ich gospodarki, które w następstwie objęły pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Przykładów na to, że demokracja jest formą rządów szczególnie trudną do utworzenia i utrzymania, dostarcza XX – wieczna Europa: faszyzm, autorytaryzm, stalinizm i hitleryzm były bardzo blisko wyeliminowania jej z mapy politycznej tego kontynentu. Teoretyczna refleksja nad współczesną ideą demokracji, genezą i rozwojem polskiej demokracji wymaga wielostronnej i głębokiej analizy. W programowej koncepcji konferencji zakładamy, że wystąpienia i dyskusje będą się koncentrować wokół następujących zagadnień:

 • idee, wartości i zasady demokratyczne
 • demokracja polityczna, społeczna i ekonomiczna
 • paradygmaty demokratyzacji
 • modele  demokracji w XX i XXI wieku
 • populizm a demokracja
 • tradycje polskiej demokracji
 • drogi i bezdroża polskiej demokracji u progu XXI wieku
 • miejsce demokratycznej Polski w globalizującym się świecie
 • perspektywy polskiej demokracji

TERMINARZ

 • do 15 maja – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konferencji
 • do 15 czerwca – uiszczanie opłaty konferencyjnej
 • do 31 sierpnia – przesyłanie referatów

KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, a także koszty wyżywienia (obiady oraz okolicznościowa kolacja) oraz cateringu podczas obrad.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10b/10
31-511 Kraków

nr rachunku bankowego: 84 1050 1445 1000 0022 9253 6303

z dopiskiem: konferencja „Dylematy polskiej demokracji”

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu, którego koszt ponosi uczestnik. Oferujemy pomoc przy rezerwacji pokoju w Hotelu „Chopin” znajdującym się w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego (ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków; http://www.chopinhotel.com).

W razie zainteresowania prosimy o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym właściwej rubryki.


PUBLIKACJA

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji w języku polskim jako materiałów pokonferencyjnych, zastrzegając sobie przy tym prawo do wyboru tekstów do wydawnictwa.

Przesyłane teksty powinny zawierać streszczenia w języku polskim oraz angielskim, a także bibliografię. Ich maksymalna objętość nie może przekraczać 1 arkusza wydawniczego (ok. 40 tys. znaków).

KONTAKT ORGANIZACYJNY

mgr Łukasz Danel                                                                                                             mgr Agata Marcisz
Katedra Nauk Politycznych                                                                                     Katedra Nauk Politycznych
Uniwersytet Ekonomiczny                                                                                        Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Rakowicka 27                                                                                                                ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków                                                                                                                     31-510 Kraków
tel. 501-756-959                                                                                                  tel./fax.: (012) 293-50-56
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                                      e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it