Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango

Spotkania ze Wschodem

Projekt realizowany przez Katedrę Nauk Politycznych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Kołem Naukowym Homo Politucus

Cel projektu:

  • przybliżenie studentom stosunków międzynarodowych oraz studentom innych kierunków i osobom spoza uczelni  praktycznej strony zagadnień związanych z szeroko rozumianym Wschodem,
  • zbliżenie biznesu, dyplomacji, instytucji pozarządowych, kulturalnych do Uczelni
  • promocja Uczelni oraz kierunku Stosunki Międzynarodowe

 

Forma:

cykliczne (średnio raz w miesiącu) spotkania z przedstawicielami biznesu, dyplomacji, kultury.

Formuła:

wykłady, dyskusje, seminaria, wystawy.

Katalog poruszanych problemów:

ekonomia, biznes, polityka, kulturowe dziedzictwo szeroko rozumianego Wschodu.

Partner Generalny projektu Spotkania ze Wschodem:

Novatek_-_logo

Pozostali partnerzy:

Środowiska biznesowe, dyplomaci, organizacje pozarządowe.


Zapraszamy zainteresowane instytucje do współpracy!