Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango

Spotkania ze Wschodem

Projekt realizowany przez Katedrę Nauk Politycznych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Kołem Naukowym Homo Politucus

Cel projektu:

  • przybliżenie studentom stosunków międzynarodowych oraz studentom innych kierunków i osobom spoza uczelni  praktycznej strony zagadnień związanych z szeroko rozumianym Wschodem,
  • zbliżenie biznesu, dyplomacji, instytucji pozarządowych, kulturalnych do Uczelni
  • promocja Uczelni oraz kierunku Stosunki Międzynarodowe

 

Forma:

cykliczne (średnio raz w miesiącu) spotkania z przedstawicielami biznesu, dyplomacji, kultury.

Formuła:

wykłady, dyskusje, seminaria, wystawy.

Katalog poruszanych problemów:

ekonomia, biznes, polityka, kulturowe dziedzictwo szeroko rozumianego Wschodu.

Partner Generalny projektu Spotkania ze Wschodem:

Novatek_-_logo

Pozostali partnerzy:

Środowiska biznesowe, dyplomaci, organizacje pozarządowe.


Zapraszamy zainteresowane instytucje do współpracy!