W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango

Usytuowanie w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego

Katedra Studiów Politycznych jest jedną z 4 Katedr wchodzących w skład Instytutu Politologii, Socologii i Filozofii funkcjonującego w ramach Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kolegium to prowadzi studia zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na stopniu pierwszym (licencjackie), drugim (magisterskie) oraz trzecim (doktoranckie). Programy nauczania są kompatybilne ze standardami edukacyjnymi wielu europejskich uczelni, dzięki czemu studenci mają możliwość odbycia części studiów poza granicami Polski.

Także i badania naukowe prowadzone w ramch Kolegium są bardzo zróżnicowane i obejmują szerokie spektrum zagadnień.

Aktualnie Dziekanem Kolegium GAP jest prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, natomiast Dyrektorem Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii - prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel.