Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa

Studia Euroazjatyckie (II stopień)

Program specjalności

Od kilku lat w polityce światowej jak i w polskiej polityce zagranicznej obserwuje się narastające zainteresowanie szeroko rozumianą problematyką wschodnią. Uzasadnione, więc staje się kształcenie specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych, którzy dzięki zrozumieniu „odmienności” Wschodu potrafiłyby w przyszłości szybko i efektywnie nawiązywać kontakty pomiędzy państwami Europy i Azji o charakterze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku kształcimy specjalistów z zakresu znajomości problemów polityczno-gospodarczych przestrzeni euroazjatyckiej.

Przedmioty

·         Korporacje międzynarodowe w Euroazji 

·         Kulturowe uwarunkowania działalności biznesowej na Wschodzie

·         Warsztaty metodyki analiz rynków wschodnich  

·         Rola kapitału społecznego w kształtowaniu relacji politycznych i gospodarczych w krajach Euroazji

·         Prawne aspekty współpracy gospodarczej z krajami WNP

·         Dyplomacja gospodarcza na Wschodzie

·         Analiza procesów gospodarczych na obszarze WNP  

·         Rozwój gospodarczy Chin, Indii i Rosji w XXI wieku 

·         Stosunki UE i Polski z państwami WNP oraz Azji i Pacyfiku 

·         System polityczny RP  

·         Zarządzanie ryzykiem na rynkach wschodnich

Perspektywy zawodowe – opinie interesariuszy zewnętrznych

Świat „przesuwa się” na Wschód, do Azji – Studia Wschodnie są odpowiedzią na wyzwania z tym związane. Na naszych absolwentów czeka cała gama możliwości pracy w firmach współpracujących z przestrzenią euro-azjatycką, a także w przedsiębiorstwach z tego terenu współpracujących z Europą i Polską. Uzyskane u nas wykształcenie to także przepustka do pracy w charakterze ekspertów i doradców instytucji unijnych, NATO, polskich przedstawicielstw zagranicznych i innych.

„ Studia Euroazjatyckie odpowiadają na potrzeby rynku. Fakt, iż przedmioty w duże mierze łączą idee teorii i praktyki wpływać musi na pozytywną ocenę kierunków. Opiniowanie kierunków i przedmiotów wśród interesariuszy zewnętrznych jaki samych studentów świadczy również pozytywnie o twórcach programu.”

Sławomir Włodek, V-ce Prezes Zarządu BDC Poland Sp. z o.o.

„Studia Euroazjatyckie dają możliwość realizowania przedmiotów w językach obcych jak również sama tematyka studiów jest bardzo na czasie i ma szanse być perspektywiczna zawodowo dla absolwentów tych kierunków w najbliższych latach.”

Bartosz Kondaszewski, Kierownik Działu Konsultingu PMR Consulting

Absolwenci Studiów Euroazjatyckichi będą odpowiednimi kandydatami do pracy w zakresie biznesu, instytucji badawczo – analitycznych, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych pracujących na obszarze Europy i Azji.”

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Po cyklu proponowanych zajęć student otrzyma gruntowna wiedzę do wykorzystania w praktyce. Kształcenie specjalistów zorientowanych w kulturze, gospodarkach i polityce tam prowadzonej będzie bardzo cenne dla wielu przedsiębiorców zorientowanych w swoich planach na tamten obszar.”

 Justyna Jastrzębska-Guca, Dyrektor Handlowy POLAN Sp. z o. o.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci naszej specjalności to wysokiej klasy specjaliści posiadający szeroką wiedzę o skomplikowanych problemach polityczno-ekonomiczno-społecznych szeroko rozumianej przestrzeni euroazjatyckiej. Czekają na nich firmy prowadzące działalność na zyskujących coraz większe znaczenie rynkach Europy Wschodniej, przestrzeni postradzieckiej oraz Azji Wschodniej, a także w przedsiębiorstwach działających w Polsce ze wspomnianych regionów. Nasi absolwenci znajdą także pracę w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, środkach masowego przekazu.

Dyplom absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalisty ds. rynków euroazjatyckich to przepustka do wspaniałej kariery!


Plany studiów na rok akademicki 2015/2016

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia