Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte

Studia Euroazjatyckie (II stopień)

Program specjalności

Od kilku lat w polityce światowej jak i w polskiej polityce zagranicznej obserwuje się narastające zainteresowanie szeroko rozumianą problematyką wschodnią. Uzasadnione, więc staje się kształcenie specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych, którzy dzięki zrozumieniu „odmienności” Wschodu potrafiłyby w przyszłości szybko i efektywnie nawiązywać kontakty pomiędzy państwami Europy i Azji o charakterze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku kształcimy specjalistów z zakresu znajomości problemów polityczno-gospodarczych przestrzeni euroazjatyckiej.

Przedmioty

·         Korporacje międzynarodowe w Euroazji 

·         Kulturowe uwarunkowania działalności biznesowej na Wschodzie

·         Warsztaty metodyki analiz rynków wschodnich  

·         Rola kapitału społecznego w kształtowaniu relacji politycznych i gospodarczych w krajach Euroazji

·         Prawne aspekty współpracy gospodarczej z krajami WNP

·         Dyplomacja gospodarcza na Wschodzie

·         Analiza procesów gospodarczych na obszarze WNP  

·         Rozwój gospodarczy Chin, Indii i Rosji w XXI wieku 

·         Stosunki UE i Polski z państwami WNP oraz Azji i Pacyfiku 

·         System polityczny RP  

·         Zarządzanie ryzykiem na rynkach wschodnich

Perspektywy zawodowe – opinie interesariuszy zewnętrznych

Świat „przesuwa się” na Wschód, do Azji – Studia Wschodnie są odpowiedzią na wyzwania z tym związane. Na naszych absolwentów czeka cała gama możliwości pracy w firmach współpracujących z przestrzenią euro-azjatycką, a także w przedsiębiorstwach z tego terenu współpracujących z Europą i Polską. Uzyskane u nas wykształcenie to także przepustka do pracy w charakterze ekspertów i doradców instytucji unijnych, NATO, polskich przedstawicielstw zagranicznych i innych.

„ Studia Euroazjatyckie odpowiadają na potrzeby rynku. Fakt, iż przedmioty w duże mierze łączą idee teorii i praktyki wpływać musi na pozytywną ocenę kierunków. Opiniowanie kierunków i przedmiotów wśród interesariuszy zewnętrznych jaki samych studentów świadczy również pozytywnie o twórcach programu.”

Sławomir Włodek, V-ce Prezes Zarządu BDC Poland Sp. z o.o.

„Studia Euroazjatyckie dają możliwość realizowania przedmiotów w językach obcych jak również sama tematyka studiów jest bardzo na czasie i ma szanse być perspektywiczna zawodowo dla absolwentów tych kierunków w najbliższych latach.”

Bartosz Kondaszewski, Kierownik Działu Konsultingu PMR Consulting

Absolwenci Studiów Euroazjatyckichi będą odpowiednimi kandydatami do pracy w zakresie biznesu, instytucji badawczo – analitycznych, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych pracujących na obszarze Europy i Azji.”

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Po cyklu proponowanych zajęć student otrzyma gruntowna wiedzę do wykorzystania w praktyce. Kształcenie specjalistów zorientowanych w kulturze, gospodarkach i polityce tam prowadzonej będzie bardzo cenne dla wielu przedsiębiorców zorientowanych w swoich planach na tamten obszar.”

 Justyna Jastrzębska-Guca, Dyrektor Handlowy POLAN Sp. z o. o.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci naszej specjalności to wysokiej klasy specjaliści posiadający szeroką wiedzę o skomplikowanych problemach polityczno-ekonomiczno-społecznych szeroko rozumianej przestrzeni euroazjatyckiej. Czekają na nich firmy prowadzące działalność na zyskujących coraz większe znaczenie rynkach Europy Wschodniej, przestrzeni postradzieckiej oraz Azji Wschodniej, a także w przedsiębiorstwach działających w Polsce ze wspomnianych regionów. Nasi absolwenci znajdą także pracę w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, środkach masowego przekazu.

Dyplom absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalisty ds. rynków euroazjatyckich to przepustka do wspaniałej kariery!


Plany studiów na rok akademicki 2015/2016

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia