W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte

Euroazja - polityka i gospodarka (I stopień)

Program specjalności

Od kilku lat w polityce światowej jak i w polskiej polityce zagranicznej obserwuje się narastające zainteresowanie szeroko rozumianą problematyką wschodnią. Uzasadnione, więc staje się kształcenie specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych, którzy dzięki zrozumieniu „odmienności” Wschodu potrafiłyby w przyszłości szybko i efektywnie nawiązywać kontakty pomiędzy państwami Europy i Azji o charakterze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku kształcimy specjalistów z zakresu znajomości problemów polityczno-gospodarczych przestrzeni euroazjatyckiej.

Przedmioty przykładowe 

 • Bliski i Środkowy Wschód w relacjach międzynarodowych 
 • Dziedzictwo kulturowe Wschodu 
 • Współczesne systemy ekonomiczne Europy i Azji – analiza porównawcza  
 • Ryzyko kraju w relacjach gospodarczych i politycznych z państwami wschodnimi 
 • Współzależności gospodarcze krajów azjatyckich   
 • Negocjacje międzynarodowe 
 • Protokół dyplomatyczny 
 • Potencjał gospodarczy i społeczny krajów WNP 
 • Gospodarka Rosji
 • Rola organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych  
 • Stosunki międzynarodowe w Azji
 • Strategie modernizacji gospodarczej krajów Dalekiego Wschodu 
 • Systemy polityczne Europy Wschodniej i wybranych krajów azjatyckich 

Kwalifikacje i perspektywy zawodowe

Studia mają za zadanie wykształcić specjalistów podejmujących w przyszłości pracę w instytucjach, przedsiębiorstwach prywatnych, których obszarem działalności będzie przede wszystkim Europa i Azja. Chodzi o wykształcenie ekspertów, którzy będą potrafili z perspektywy Europy nawiązywać kontakty polityczne i gospodarcze z krajami Europy Wschodniej, Azji i z innymi nowo wzrastającymi potęgami. Absolwenci będą przygotowywani pod kątem pracy przede wszystkim w firmach prywatnych, w tym korporacjach międzynarodowych, mających często siedziby w Małopolsce.

„Studia Eurazja – polityka i gospodarka odpowiadają na potrzeby rynku. Fakt, iż przedmioty w duże mierze łączą idee teorii i praktyki wpływać musi na pozytywną ocenę kierunków. Opiniowanie kierunków i przedmiotów wśród interesariuszy zewnętrznych jaki samych studentów świadczy również pozytywnie o twórcach programu.”

Sławomir Włodek, V-ce Prezes Zarządu BDC Poland Sp. z o.o.

Absolwenci studiów będą odpowiednimi kandydatami do pracy w zakresie biznesu, instytucji badawczo – analitycznych, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych pracujących na obszarze Europy i Azji.”

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego


Plany studiów na rok akademicki 2015/2016

Studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia