Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa

Euroazja - polityka i gospodarka (I stopień)

Program specjalności

Od kilku lat w polityce światowej jak i w polskiej polityce zagranicznej obserwuje się narastające zainteresowanie szeroko rozumianą problematyką wschodnią. Uzasadnione, więc staje się kształcenie specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych, którzy dzięki zrozumieniu „odmienności” Wschodu potrafiłyby w przyszłości szybko i efektywnie nawiązywać kontakty pomiędzy państwami Europy i Azji o charakterze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku kształcimy specjalistów z zakresu znajomości problemów polityczno-gospodarczych przestrzeni euroazjatyckiej.

Przedmioty przykładowe 

 • Bliski i Środkowy Wschód w relacjach międzynarodowych 
 • Dziedzictwo kulturowe Wschodu 
 • Współczesne systemy ekonomiczne Europy i Azji – analiza porównawcza  
 • Ryzyko kraju w relacjach gospodarczych i politycznych z państwami wschodnimi 
 • Współzależności gospodarcze krajów azjatyckich   
 • Negocjacje międzynarodowe 
 • Protokół dyplomatyczny 
 • Potencjał gospodarczy i społeczny krajów WNP 
 • Gospodarka Rosji
 • Rola organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych  
 • Stosunki międzynarodowe w Azji
 • Strategie modernizacji gospodarczej krajów Dalekiego Wschodu 
 • Systemy polityczne Europy Wschodniej i wybranych krajów azjatyckich 

Kwalifikacje i perspektywy zawodowe

Studia mają za zadanie wykształcić specjalistów podejmujących w przyszłości pracę w instytucjach, przedsiębiorstwach prywatnych, których obszarem działalności będzie przede wszystkim Europa i Azja. Chodzi o wykształcenie ekspertów, którzy będą potrafili z perspektywy Europy nawiązywać kontakty polityczne i gospodarcze z krajami Europy Wschodniej, Azji i z innymi nowo wzrastającymi potęgami. Absolwenci będą przygotowywani pod kątem pracy przede wszystkim w firmach prywatnych, w tym korporacjach międzynarodowych, mających często siedziby w Małopolsce.

„Studia Eurazja – polityka i gospodarka odpowiadają na potrzeby rynku. Fakt, iż przedmioty w duże mierze łączą idee teorii i praktyki wpływać musi na pozytywną ocenę kierunków. Opiniowanie kierunków i przedmiotów wśród interesariuszy zewnętrznych jaki samych studentów świadczy również pozytywnie o twórcach programu.”

Sławomir Włodek, V-ce Prezes Zarządu BDC Poland Sp. z o.o.

Absolwenci studiów będą odpowiednimi kandydatami do pracy w zakresie biznesu, instytucji badawczo – analitycznych, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych pracujących na obszarze Europy i Azji.”

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego


Plany studiów na rok akademicki 2015/2016

Studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia