Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte

Konferencja Koła Naukowego 'Homo Politicus'

Koło Naukowe "Homo Politicus" serdecznie zaprasza na Konferencję Naukową pt. "Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy". Współorganizatorem konferencji jest Katedra Nauk Politycznych UEK.

Plakat konferencji

HARMONOGRAM:


30 maja 2011 – Stara Aula UEK


9:30 - Oficjalne otwarcie konferencji przez JM Rektora UEK prof. dr hab. Romana Niestroja
9:35 - Wystąpienie przedstawicieli KN Homo Politicus:
i) Krótkie słowo wstępne i powitanie gości
ii) Minuta ciszy na cześć zmarłego opiekuna naukowego konferencji prof. dr hab. Stanisława Miklaszewskiego
iii) Przedstawienie przebiegu konferencji
9:45 – Początek wystąpień prelegentów:
9:45 - prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ) - Kraje WNP w gospodarce i polityce światowej 20 lat po rozpadzie ZSRR.
10:10 - dr Rafal Lisiakiewicz (Katedra Nauk Politycznych UEK) - Polski marsz do NATO a stanowisko Rosji.
10:35 – dr Małgorzata Abassy (instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ) – Relacje Iran-Rosja w kontekście dialogu religijnego między Prawosławiem a Islamem.
11:00 - 11:15 - Przerwa kawowa
11:15 – mgr Anna Gapys (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK) - Gazowy OPEC pod przewodnictwem Rosji kontra wspólna polityka bezpieczeństwa energetycznego UE - aktualny obraz relacji.
11:50 - dr Tadeusz Filar (Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej UEK) - "Performatywny zwrot" -humanistyczne korelacje polsko-ukraińskie.
12:15 - Zakończenie wystąpień prelegentów i krótkie podsumowanie.
--------


31 maja 2011 – Stara Aula UEK


9:00 - Otwarcie drugiego dnia konferencji
9:05 - Początek wystąpień prelegentów
9:05 - dr hab. Joahim Diec (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ) - Wektory rosyjskiej geopolityki wobec Europy Środkowej
9:30 - dr Karolina Kotulewicz (Katedra Nauk Politycznych UEK)
9:55 - dr Anna Jach (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ) - Przeobrażenia ustrojowe Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1993
10:20 - mgr Michał Lubina (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ) - Rosyjski Daleki Wschód w kontekście stosunków rosyjsko-chińskich.
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - Radca – Minister Republiki Kazachstanu Margułan B. Baimukhan o Kazachstanie w 20 lat po upadku ZSRR
12:00 - Uroczyste zakończenie i podsumowanie konferencji

Patronat medialny: TVP Kraków, Dziennik Polski, Manko

Partnerzy Katedry