W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Katedra Nauk Politycznych wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej mają zaszczyt serdecznie zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania".

Odbędzie się ona w dniach 2-3 czerwca br. Początek obrad - 2 czerwca, godz. 9.00 (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stara Aula/budynek główny).

Szczegółowy program konferencji.

Plakat konferencji.

Na dzień 5 kwietnia 2014 roku przypada 25 rocznica podpisania porozumień „Okrągłego Stołu”, a 4 czerwca tego roku – pierwszych, częściowo demokratycznych wyborów parlamentarnych. Wydarzenia te, których znaczenie oraz symbolika są nie do przecenienia, w literaturze politologicznej uważane są za decydujące dla rozpoczęcia i pomyślnego przebiegu transformacji systemowej w Polsce. Dlatego też czas ten wydaje się doskonałą okazją do przeprowadzenia pogłębionej refleksji naukowej nad dokonaniami ostatniego ćwierćwiecza. Z drugiej strony – to także odpowiedni czas, aby zastanowić się w którym kierunku Polska powinna dziś zmierzać, jakie cele sobie obrać czy wyznaczyć, w jakim wymiarze dokonywać korekty, niedoskonałego przecież modelu politycznego i ekonomicznego, który jest dziś realizowany w szybko globalizującym się świecie.

 

Partnerzy Katedry